15.12.2008

Odgovor na današnja pogosta novinarska vprašanja

Že 8. 10. 2008 je generalni direktor Slovenskih železnic Tomaž Schara zahteval sklic seje nadzornega sveta na temo menjave dveh članov poslovodstva. Razlog za to zahtevo je okrepitev vodstvene ekipe Skupine Slovenske železnice s finančnim in komercialnim direktorjem. Predsednica nadzornega sveta v nasprotju z Zakonom o gospodarskih družbah do danes še ni sklicala omenjene seje. Tako glede informacij, ki so prišle s strani medijev, da je minister Patrick Vlačič na današnji novinarski konferenci Ministrstva za promet vladi predlagal zamenjavo nadzornega sveta, komentiramo, da je to razumna in pričakovana poteza ministra, prav je, da skupščina ukrepa na to stanje.

Slovenske železnice so uradne podatke o poslovanju  posredovale nadzornemu svetu vedno ob njihovi zahtevi ali 7 dni pred sklicano sejo. Zadnja sklicana seja je bila 30. 7. 2008, takrat je bilo nadzornemu svetu posredovano poročilo o poslovanju za obdobje januar 2008 – junij 2008. Za zadnje obdobje, torej za poročilo o poslovanju za obdobje januar 2008- oktober 2008, seja s strani nadzornega sveta še vedno ni bila sklicana. Slovenske železnice so na zahtevo predsednice nadzornega sveta, poslano dne 15. 12. 2008 okoli 10.55 ure, odzvale in tako še isti dan poslale željene podatke o poslovanju. Nadzorni svet je tako prejel podatke o poslovanju od januarja 2008 do oktobra 2008 danes, 15. 12. 2008, okoli 11:55 ure. Nadzornemu svetu je vsa dokumentacija s strani Slovenskih železnic na voljo v vsakem trenutku, ko želijo. Poslovnih podatkov nikakor ne skrivamo. Na zadnji novinarski konferenci Slovenskih železnic, z dne 25. 11. 2008, smo poslovne podatke predstavili tudi medijem.