05.04.2017

Obisk predstavnikov Železnic Republike Srbske na Slovenskih železnicah

Slovenske železnice je četrtega aprila obiskala delegacija Železnic Republike Srbske (ŽRS). V petčlanski delegaciji iz Doboja sta bila tudi generalni direktor ŽRS in pomočnica ministra za promet Republike Srbske, zadolžena za železniški promet. Železnice Republike Srbske v sodelovanju s Svetovno banko načrtujejo preoblikovanje podjetja, zato pri tem zbirajo izkušnje drugih železniških podjetij.

Gostom smo predstavili organiziranost Slovenskih železnic, potek reorganizacije našega podjetja, zakonske zahteve in možnosti za uvajanje sprememb ter druge naše izkušnje s tega področja.

Železnice Republike Srbske čaka zahtevna naloga prestrukturiranja podjetja v holdinško organizacijo strukturo. S predstavniki Slovenskih železnic so se med drugim pogovarjali o vlogi in vpletenosti države, pripravah na reorganizacijo in njeno izvedbo ter sodelovanju z ministrstvom in vključevanju sindikatov. Govorili so tudi o razdelitvi premoženja ter obveznostih in dopolnilnih dejavnosti odvisnih družb ter o varovalkah za zagotovitev neodvisnosti upravljavca infrastrukture in prevoznikov.