15.06.2007

Obisk državnega sekretarja dr. Petra Verliča na progi Pragersko-Ormož

Državni sekretar na Ministrstvu za promet dr. Peter Verlič si je danes ogledal gradbišča na železniški progi Pragersko-Ormož, ki je del petega čezevropskega prometnega koridorja. Gradbena dela za posodobitev železniške proge potekajo na postajah Kidričevo, Ptuj in Moškanjci ter na izogibališčih Cirkovce in Cvetkovci.

Dr. Verlič je izrazil zadovoljstvo z opravljenimi deli, ki potekajo v skladu z načrti. "Država je med nacionalnimi razvojnimi programi veliko pozornost namenila prav železniškemu prometu," je povedal. "Z deli, ki potekajo, bo zagotovljena osna obremenitev 22,5 tone, vlaki pa bodo lahko vozili s hitrostmi do 160 kilometrov na uro. Skupno pa bo v posodobitev hrbtenice slovenskega železniškega omrežja namenjenih kar okrog 9 milijard evrov."

Posodobitev železniške proge Pragersko-Ormož obsega rekonstrukcijo štirih postaj (Kidričevo, Ptuj, Moškanjci, Ormož) s podaljšanjem tirov na dolžino 750 metrov, z ustrezno zamenjavo kretnic in zunajnivojskim dostopom na nove potniške perone. Zgrajeni bosta še dve novi izogibališči – Cirkovce in Cvetkovci. Na njiju se bodo vlaki lahko srečevali, s čimer se bo zmogljivost proge še dodatno povečala.

Projekt vključuje tudi obnovo podpornih zidov na delu železniške proge med Veliko Nedeljo in Ormožem, gradnjo dveh novih dvotirnih mostov (čez potok Pesnico in Lešnico), enega podhoda pred Ormožem ter sanacijo cestnega podvoza v Kidričevem. Na območju izgradnje izogibališča Cirkovce in Cvetkovci pa bo po ureditvi povezovalnih cest ukinjenih tudi skupaj pet nivojskih prehodov brez tehničnega zavarovanja, trije pa bodo dodatno zavarovani z avtomatskimi zapornicami.

Vrednost projekta posodobitve železniške proge Pragersko-Ormož je 36.254.824 evrov z davkom na dodano vrednost. Del sredstev v višini 14.519.456 evrov izvira iz kohezijskih skladov Evropske unije, druga sredstva pa bo prispeval državni proračun.

Dela so se začela v začetku leta 2007. Na postaji Kidričevo in Moškanjci se trenutno pripravlja spodnji ustroj in polagajo peronski elementi, potekata gradnja podhoda in sanacija podvoza v Kidričevem. Na postaji Ptuj je zgornji ustroj proge že obnovljen, potekajo še zaključna dela. Na vseh treh postajah poteka polaganje peronskih elementov, prestavljajo se signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave. Na obeh postajališčih, Cirkovce in Cvetkovci, se trenutno pripravlja spodnji ustroj za prehitevalni tir in povezovalne ceste, poteka zaščita plinovoda in prestavitev SVTK kablov. Gradnja mostu čez Pesnico in sanacija zidov se bosta začeli v drugi polovici leta. V letu 2008 so načrtovana dela na postaji Ormož, gradnja mostu čez Lešnico, dokončanje objektov začetih v letošnjem letu, in sanacije zidov.