10.07.2012

Novo ime podjetja za vzdrževanje železniških vozil, vleko in tehničnovagonsko dejavnost: SŽ – Vleka in tehnika

SŽ - Centralne delavnice Ljubljana d.o.o. so se v četrtek, 5 julija, preimenovale v SŽ – Vleka in tehnika, d.o.o., krajše SŽ – VIT, d.o.o.

Podlaga za preimenovanje podjetja je Akt o ustanovitvi družbe SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o., ki ga je ob soglasju vlade sprejelo poslovodstvo Slovenskih železnic.

Družba SŽ - VIT združuje vzdrževanje železniških vozil, vleko vlakov in tehničnovagonsko dejavnost. S prestrukturiranjem Slovenskih železnic v koncern slovenskih železniških družb nekdanji poslovni enoti Tehničnovagonska dejavnost in Vleka skupaj z nekdanjimi SŽ - CD tvorijo hčerinsko podjetje SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.

SŽ - VIT bo nadaljeval tradicijo zagotavljanja zanesljivega in kakovostnega vzdrževanja železniških vozil na domačem trgu in na trgih Srednje in Jugovzhodne Evrope. Z razširitvijo dejavnosti na vleko vlakov in tehničnovagonsko dejavnost pa si bodo v podjetju SŽ – Vleka in tehnika trudili zagotavljati celovite storitve, ki bodo lastnikom železniških vozil in prevoznikom omogočale še bolj konkurenčen prevoz tovora in potnikov.