27.06.2007

Novi informacijski center na železniški postaji Celje

V četrtek, 28. junija, ob 13. uri bomo na železniški postaji Celje odprli novi Informacijski center.

Informacijski center na celjski železniški postaji pomeni velik in pomemben korak k našemu pospešenemu utirjanju v sodobno evropsko informacijsko družbo in njene tokove. Dandanes, informacija ne pomeni več zgolj posredovanje podatkov o voznih redih, številkah tirov in podobnem, temveč išče pravočasne odgovore na vsa kompleksna vprašanja, želje in potrebe potnikov – to pa seveda pomeni svetovanje o najugodnejših povezavah, iskanje optimalnih možnosti potovanja in o najrazličnejših popustih.

Z novim Informacijskim centrom nadaljujejo posodabljanje sistema zbiranja in posredovanja informacij, ki jih potrebuje potnik. Obveščanje poteka osebno, po telefonu, telefaksu, elektronski pošti, na spletnih straneh in s tiskanim gradivom. Novi Informacijski center bo poleg prodaje storitev železniškega potniškega prometa ponujal tudi železniške storitve turističnega značaja oziroma posebne ponudbe, kreirane »po meri« uporabnikov – šolske skupine, skupinski prevozi, različni izleti, posebni in muzejski vlak.

Dosedanje plodno sodelovanje med mestno občino Celje in Slovenskimi železnicami bomo okrepili s podpisom Sporazuma o sodelovanju. Področja, katerim bomo namenili največji poudarek so:

  • sodelovanje na področju javnega potniškega prometa,
  • sooblikovanje integralnih turističnih produktov,
  • pokrivanje pomembnejših kulturnih in zgodovinskih dogodkov,
  • sodelovanje pri izvedbi športnih dogodkov – razvoj športnega turizma in
  • sodelovanje na področju uveljavljanja mesta Celja kot pomembnega organizatorja sejemskih prireditev v srednjeevropskem prostoru.
Veliko pozornost namenjamo tudi potnikom s posebnimi potrebami. Jutri bomo predstavili posebno dvigalo za potnike z gibalnimi motnjami. S takšnimi dvigali želimo pri Slovenskih železnicah postopno opremiti vse večje postaje po Sloveniji.