10.08.2009

Nova študija: zaračunavanje stroškov, ki jih povzroča cestni prevoz okolju, bi bilo zelo koristno za okolje

Zaračunavanje tako imenovanih eksternih stroškov, ki jih povzročajo tovornjaki okolju, bi lahko znatno prispevalo k zmanjšanju emisij CO2, odkriva nova študija, ki jo je 29. julija objavila Skupnost evropskih podjetij za železniški prevoz in upravljanje infrastrukture (CER). Preusmeritev prevoza blaga s ceste na železnico bi se lahko povečala za 10% na celotnem evropskem železniškem omrežju in prispevala približno 7% k zahtevanemu zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, ki jih povzroča promet. Analiza na dveh ključnih prometnih koridorjih napoveduje, da so prihranki CO2 lahko celo večji na posebnih delih omrežja.

»Študija kaže, da je pravično oblikovanje cen prvi pogoj za prijazen (zelen) prevoz,« pravi Johannes Ludewig, direktor CER. »Uveljavitev zaračunavanja eksternih stroškov za tovornjake bi vodila k večjemu preobratu in pomagala izboljšati učinkovitost prometa ter zmanjšati emisije CO2. Zato pozivamo Švedsko, predsedujočo Svetu EU, da pospeši razpravo o reviziji direktive o Evrovinjeti, ki naj bi omogočila zaračunavanje eksternih stroškov za prevoz tovora po cestah.«

Izračuni v študiji kažejo, da naj bi se na celotnem prometnem omrežju vsako leto prihranilo do 12 milijonov ton CO2 emisij. To, bi letno pomenilo za okoli 7% zmanjšanje emisij, kar bi znatno prispevalo k želenemu cilju zmanjšati emisije v prometu za 20% do leta 2020. Profesor Werner Rothengatter, koordinator študije, pravi: »Naše ugotovitve kažejo, da se bo zaračunavanje eksternih stroškov odrazilo na prihrankih CO2 emisij in drugih toplogrednih plinov, ob predpostavki, da bodo železnice sposobne znatno povečati svojo tržno storitev«.

Glede na študijo, bi se lahko okoli 60% vsega kopenskega prevoza na razdaljah preko 700 km opravilo z železnico. Večina tega bi bil kombinirani promet, pri čemer bi se dostavni promet v manjši meri izvajal po cesti. Profesor Rothengatter pojasnjuje: »Odnos med železniškim in cestnim prevozom bo čedalje bolj komplemetaren, pri čemer bi železnica uporabila svojo prednost pri prevozih na dolge razdalje, cestni tovorni promet pa bi igral svojo odločilno vlogo v regionalnem prevozu in distribuciji.«

Študijo »Internalizacija eksternih stroškov prometa: Vpliv na železnice« sta izdelala Inštitut za ekonomsko-politične raziskave (IWW) Univerze Karlsruhe (TH) iz Nemčije in francoska raziskovalna inštitucija NESTEAR (Nouveaux Espaces de Transport en Europe – Applications de Recherche). Avtorji so proučili različne obsege in stopnje internalizacije eksternih stroškov ter njihov vpliv na spremembo tržnega deleža različnih načinov prevoza in okolje v povezavi s povečanjem produktivnosti železnic – na celotnem omrežju in na koridorjih Rotterdam – Genova in Antverpen/Zeebrugge – Varšava.

Vsi scenarij o internalizaciji eksternih stroškov kažejo na preusmeritev tovora s cest na železnico in morebitno sprememba logističnih vzorcev: »Na koridorju Rotterdam – Genova se lahko na glavnih cestah število tovornjakov dnevno zmanjša za 1000, na bolj obremenjenih delih pa tudi za 2000 in več«, pravi Werner Rothengatter. »To bi imelo za posledico zmanjšanje obremenitve cest za približno 10% in veliko bolj stabilni pretok.« Študija kaže, da bi imeli od internalizacijske politike koristi tudi cestni prevozniki, ker bi se izboljšala zanesljivost logističnih verig, ki jo oskrbujejo tudi lokalni cestni prevozniki.

Za celotno omrežje rezultati kažejo, da bi se lahko 24% tovora prevažalo po železnici leta 2020 (namesto 19%), če bi tovornjaki morali plačati polno ceno za onesnaževanje zraka, hrup, zastoje, nesreče in emisije CO2, ki jih povzročajo. Kombinacija politike pravičnega oblikovanja cen in povečanja naložb v produktivnost železnic bi dodatno koristili železnicam, poudarja profesor Werner Rothengatter: »Polna internalizacija eksternih stroškov v povezavi z večjo učinkovitostjo železnic, bi lahko povečala tržni delež železniškega prevoza blaga na več kot 30% v prometu na dolge razdalje.«

Celotno študijo lahko dobite na naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., kmalu pa bo na razpolago tudi na spletni strani www.cer.be.

Opomba: Študijo »Internalizacija eksternih stroškov prometa: Vpliv na železnice« sta izdelala Inštitut za ekonomsko-politične raziskave (IWW) Univerze Karlsruhe (TH) iz Nemčije in francoska raziskovalna inštitucija NESTEAR (Nouveaux Espaces de Transport en Europe – Applications de Recherche). Proučila je učinke internalizacije po naslednjih predvidenih scenarijih: Capped (predlog Komisije za revizijo Evrovinjete), Capped (srednje vrednosti vseh elementov eksternih stroškov), Upper Limits (visoke vrednosti eksternih stroškov) in Scenario Upper Limits/Rail Productivity (kombinacija polne internalizacije in izboljšava produktivnosti). Scenariji so bili uporabljeni za celotno omrežje in za koridorja Rotterdam - Genova in Antverpen/Zeebrugge - Varšava.