10.02.2010

Nasprotovanja ukrepom poslovne sanacije

Vodstvo Slovenskih železnic d.o.o. (SŽ) se skupaj s socialnimi partnerji želi odzvati na vprašanja, ki jih sprožajo v javnosti objavljene anonimke o družbi in njenih aktivnostih poslovne sanacije.

Odločno zavračamo tak način komuniciranja in ga smatramo za poskus diskvalifikacije in diskreditacije vseh deležnikov, ki si prizadevajo za sanacijo težkega položaja SŽ ter razvrednotenja skupnih ciljev, zastavljenih v njenem procesu.

Stanje družbe Slovenske železnice je kritično in zahteva globoke posege v njeno poslovanje. Ukrepanje na področju poslovne, finančne in kadrovske sanacije je nujno, ne glede na to kako nepriljubljeni so sprejeti ukrepi. Upočasnitev ali opustitev izvedbe predlaganih sanacijskih ukrepov bi onemogočila pravočasno restrukturiranje podjetja in bi ogrozila delovna mesta vseh zaposlenih v družbi.

Skupni napor vseh deležnikov sledi ciljem, ki so si jih družba, socialnimi partnerji in predstavniki države zastavili na skupnih sestankih. Prav danes je medresorska komisija na podlagi izvedenih sanacijskih aktivnosti ter zahvaljujoč intenzivnemu delu in odprtemu dialogu med vsemi udeleženimi stranmi dosegla dogovor o podpisu pogodb za izvajanje javnih gospodarskih služb v letu 2010. S tem se izpolnjuje eden od zastavljenih ciljev, da družba iz opravljanja javnih gospodarskih služb ne bo več ustvarjala izgube, s čimer bodo vzpostavljeni pogoji za dolgoročno stabilizacijo poslovnega položaja družbe.

Anonimke odvračajo pozornost od dejanskih problemov družbe in so odraz nestrinjanja z izvedenimi ukrepi, ki imajo le en namen – SŽ omogočiti dolgoročno stabilno in donosno poslovanje. Zato vse navedbe zavračamo in se od njih distanciramo.

Mag. Igor Hribar
Organizacijsko komuniciranje SŽ