11.11.2005

Napovedana pogajanja se niso začela

Danes ob 11. uri bi se, kot je bilo dogovorjeno med obema pogajalskima skupinama, morala začeti pogajanja o stavkovnih zahtevah Samostojnega sindikata progovzdrževalne dejavnosti Slovenije, Sindikata delavcev SVTK Celje in Sindikata delavcev SVTK Pivka. Vendar pa se pogajanja niso začela. Sindikalna pogajalska skupina namreč ni hotela začeti pogajanj z razlago, da še ni prejela odgovora vlade Republike Slovenije, na katero je prav tako naslovila enajst stavkovnih zahtev.

Pogajalska stran poslovodstva Slovenskih železnic je delojemalski strani pojasnila, da so za pogajanja odgovorne Slovenske železnice, in ne vlada, saj gre za reševanje vprašanj, ki se nanašajo izključno na poslovanje holdinga, in za začetek pogajanj ni nobenih vsebinskih ali pravnih zadržkov.

Glede na odločitev vodje sindikalne pogajalske skupine Romana Jakopiča je očitno, da si ne želi vsebinskih pogajanj o stavkovnih zahtevah, saj je Jakopič že z dopisom 10. novembra začetek pogajanj pogojeval z opravičilom poslovodstva. Poslovodstvo naj bi stavkovni odbor užalilo, ker je v pismu, v katerem se je opredelilo do stavkovnih zahtev Sindikata železniškega prometa Slovenije, navedlo, da Roman Jakopič zase zahteva posebni položaj poklicnega sindikalnega funkcionarja, na stroške Slovenskih železnic, čeprav ima tako on kot sindikat, ki ga vodi, že sedaj zagotovljene vse pogoje za sindikalno delovanje v skladu s kolektivno pogodbo.

Poslovodstvo presoja, da ni utemeljenih razlogov za napovedano stavko Samostojnega sindikata progovzdrževalne dejavnosti Slovenije, Sindikata delavcev SVTK Celje in Sindikata delavcev SVTK Pivka. Kljub temu je naredilo vse za mirno razrešitev spora brez stavke.

Zadnji potek dogodkov ponovno potrjuje ugotovitve poslovodstva, da razlogi za omenjene stavkovne aktivnosti niso ekonomsko socialni. Enako kot pri napovedani stavki Sindikata železniškega prometa Slovenije so ozadja očitno drugačna.