14.11.2005

Najdeni predmeti in nedvignjena prtljaga na železnici po novem

Železniški potniki še vedno na vlakih, postajah ali kje drugje na železniškem območju pozabljajo veliko različnih stvari, včasih pa tudi po tridesetih dneh ne dvignejo prtljage, ki so jo shranili v garderobi na železniških postajah.

Od novembra letos je zbiranje, hranjenje in izročanje najdenih predmetov in nedvignjene prtljage na železnici organizirano nekoliko drugače kakor doslej. Za vse predmete večje vrednosti in za orožje, strelivo, eksplozive, prepovedane droge ipd. še vedno velja, da o najdbi dežurni operativni železniški delavec obvesti policijo. Vse druge najdene stvari pa shranjujejo v dveh zbirnih centrih, v Ljubljani in Mariboru.

Tako je v Ljubljani mogoče sprejemati in izročati najdene predmete vsak delavnik od 7. do 15. ure v pisarni ŽIP – Parkirišča, ki je na ploščadi železniške potniške postaje (Trg OF 6), telefon 01/ 29 12 598.

V Mariboru pa je mogoče sprejemati in izročati najdene predmete prav tako vsak delavnik od 7. do 15. ure v tajništvu ŽIP – poslovna enota Maribor, na peronu železniške postaje (Partizanska 50), telefon 02/29 22 226.


Podatke o najdenih predmetih lahko potniki dobijo tudi na naši spletni strani na povezavi  http://www.slo-zeleznice.si/sl/notranji_promet/najdeni_predmeti. http://www.slo-zeleznice.si/sl/notranji_promet/najdeni_predmeti.