04.06.2007

Nagrajenci likovnega in literarnega natečaja za leto 2007

Na razpis se je odzvalo 234 osnovnih šol oziroma njihovih podružnic, prejeli smo 6894 likovnih in 1891 literarnih izdelkov.

Knjižne nagrade za literarna dela prejmejo:

Matej Bradeško in Rebeka Prosen – 1.a – OŠ Polhov Gradec; Sandi Godler – 2.r – OŠ Artiče; Maša Škrbiæ – 2.b – OŠ Radenci; Monika Iskra – 3.r – OŠ Podgora Ilirska Bistrica; Špela Valantič – 3.c – OŠ Frana Erjavca Nova Gorica; Patricija Merkuš – 3.a – OŠ Draga Kobala Maribor; Florjan Jelovčan – 4.b – OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas; Nina Filipoviæ in Veronika Martinčič – 4.b – OŠ Toneta Čufarja Ljubljana; Nadja Škafar – 4.r/8 – OŠ Odranci; Andraž Jene in Robi Pavčnik – 4.a/8 – OŠ Sava Kladnika Sevnica; Jernej Štremfelj – 4.r/9 – OŠ Spodnja Idrija; Jana Cerinšek – 4.b/8 – OŠ Šentjernej; Laura Trost – 4.a – OŠ Vuzenica; Eneja Volarič – 5.a – OŠ Simona Gregorčiča Kobarid; Marija Stojmiroviæ – 5.a, Simona Čeh – 7.b in Ela Brglez – 9.a – OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana; Eva Petrovič – 5.b in Mojca Plot – 7.b – OŠ 8. talcev Logatec; Maruša Vrhovšek – 5.a – OŠ Štore; Anamarija Lampič – 5.r – OŠ Simona Jenka Smlednik; Benjamin Gorjup Krapše – 6.c in Lucija Vulc – 9.b – OŠ Gornja Radgona; Matija Markeljc – 6.r in Barbara Dragan – 8.r – OŠ Mokronog; Melani Bratuša – 7.r in Sonja Kolarič – 9.r – OŠ Prežihovega Voranca Bistrica Črenšovci; Petra Ivana Reberc – 7.a in Katja Dimic – 9.a – OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica; Ana Babnik – 7.c – OŠ Božidarja Jakca Ljubljana; Duško Krbanjevič – 7.b – OŠ Maksa Durjave Maribor; Jagoda Nikita Lazar – 7.r – OŠ Gornji Petrovci; Kaja Leban in Tjaša Plesničar – 7.a in Tina Marjanov – 8.a – OŠ Solkan; Sebastjan Caf – 8.r – OŠ Ivanjkovci; Matija Klanjšek – 8.b – OŠ Jakoba Aljaža Kranj; Alisa Martina Krajnc – 8.a – OŠ Gustava Šiliha Laporje; Erika Hrastar – 8.a – OŠ Mirna Peč; Maja Tibaut – 9.b – OŠ Franceta Prešerna Črenšovci; Petra Pečan – 9.a – OŠ Dobrova; Gašper Pinter – 9.a – OŠ Ledina Ljubljana; Sara Brišar – 9.a – OŠ Zalog Ljubljana; Vesna Radiæ in Laura Ružman – 9.r – OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem; Barbara Farič in Jasmina Jakovljevič – novinarski krožek – OŠ Puconci.

Knjižne nagrade za likovna dela prejmejo:

Pika Potočnik – 1.b – OŠ Šoštanj; Andrej Zupančič – 1.a – OŠ Mirana Jarca Črnomelj; Maks-Denis Hriberšek – 1.a – OŠ Ivana Kavčiča Izlake; Julija Kenda – 1.r – OŠ Sečovlje; Anja Tominec – 1.a (likovni krožek) – OŠ Polhov Gradec; Adna Nanič – 1.b – OŠ Ig; Marija Klun – 1.b in Benjamin Grohar – 2.a – OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana; Uroš Čemažar – 1.b – OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas; Bor Rutar – 1.b – OŠ Mengeš; Katja Troha – 1.b – OŠ Toneta Čufarja Ljubljana; Maks Kisovec – 1.r – OŠ Gradec, Podružnica Jevnica; Nina Krivograd – 1.a – OŠ Franja Goloba Prevalje; Aljaž Škvarč – 1.r – OŠ Col; Nina Podpečan – 1.r – OŠ Ljubečna; Aljaž Vrabec – 1.r, Aljoša Rupnik – 2.r in Sara Gulič – 3.r – OŠ Dutovlje; Maša Ulčar Pertot in Miha Freund – 2.a – OŠ Božidarja Jakca Ljubljana; Anej Petrovič – 2.a – OŠ Toneta Čufarja Maribor; Larisa Čokl – 2.b – OŠ Draga Kobala Maribor; Katja Kolman in Aljaž Vodišek – 3.r – OŠ Dobje; Mitja Lakič – 3.b OŠ Draga Kobala Maribor, Podružnica Brezje; Luka Grah – 3.a – OŠ Cankova; Anže Počkar – 3.a – OŠ Srečka Kosovela Sežana; Anja Eržen – 3.s – OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, Podružnica Sovodenj; Gašper Strnad – 3.a – OŠ XIV. divizije Senovo; Jure Forjanič in Tilen Lang – 4.a/9, Belinda Rogan in Maša Bačič – 4.b/9, Tadej Janič, Tadej Cener in Sanja Halb – 4.c/8, Timotej Nemec in Jan Siherle – 5.a/8 in
Aleš Šinko – 5.b/8 – OŠ Sveti Jurij Rogašovci; Alan Jurjevič – 4.b – OŠ Tončke Čeč Trbovlje; Brigita Stipanovič – 4.r/9 – OŠ Loka Črnomelj, Podružnica Adlešiči; Jores Grubar – 4.b/8 – OŠ Šentjernej; Matevž Sosič – 5.b – OŠ Dragomirja Benčiča-Brkina Hrpelje; Klemen Pogorelčnik in Žan Gostenčnik – 5.b – OŠ Šentjanž pri Dravogradu; Nikola Borisov – 5.c – OŠ Solkan; Mitja Omerzel – 5.r in Lucija Vodopivc – 9.r – OŠ Jurija Dalmatina Krško; Katja Metelko – 7.b – OŠ Mokronog in Ane-Mari Duh – 8.r/9 – OŠ Prežihovega Voranca Bistrica.


Kolektivne nagrade – vozovnice za razredni izlet prejmejo:

- za literarne prispevke:

OŠ Polhov Gradec – 1.a; OŠ Mirana Jarca Črnomelj – 1.b; OŠ Srečka Kosovela Sežana – 3.b; OŠ Janka Glazerja Ruše – 3.a; OŠ Braslovče – 3.a; OŠ Draga Kobala Maribor – 3.a in 3.b; OŠ Spodnja Idrija – 4.r/9; OŠ Vuzenica – 4.a, 5.a in 7.a, b (IP šolsko novinarstvo); OŠ Ludvika Pliberška Maribor – 5.a; OŠ Toneta Čufarja Maribor – 5.b; OŠ Bršljin – 5.b; OŠ Metlika – 5.c; OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas – 5.a; OŠ Zadobrova – 5.a in 8.b; OŠ Mirana Jarca Ljubljana – 5.d/8; OŠ Ribnica na Pohorju – 6.r, 8.r in 9.r; OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče – 6.a in 6.b; OŠ Ivana Cankarja Ljutomer – 7.b; OŠ Simona Jenka Kranj, Podružnica Center – 7.č; OŠ Božidarja Jakca Ljubljana – 7.c/9; OŠ Franceta Prešerna Črenšovci – 7.a, b (sodelujoči); OŠ Gornja Radgona – 7.c; OŠ Artiče – 7.r; OŠ Jurija Dalmatina Krško – 9.r in OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana – 9.a, b (sodelujoči).


- za likovne prispevke:

OŠ Mirana Jarca Črnomelj – 1.a in 1.b; OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja Ljubljana – Črnuče – 1.a, 1.b, 1.c in 1.d; OŠ Šoštanj – 1.b in 1.c; OŠ Dobrovo – 1.b; OŠ Poljane – 1.a in 1.b; OŠ Elvire Vatovec Prade Koper – 1.a; OŠ Dutovlje 1.r in 3.r; OŠ Petrovče – 1.b; OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana – 1.a; OŠ Jurija Dalmatina Krško – 1.b; OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas – 1.b; OŠ Mežica – 1.a; OŠ Polhov Gradec – 1.a; OŠ Draga Kobala Maribor – 2.b in 3.a; OŠ Pivka – 2.r; OŠ Milana Šuštaršiča – 2.a; OŠ Simona Jenka Kranj – 3.k; OŠ Notranjski odred Cerknica, Podružnica Maksim Gaspari Begunje – 3.r; OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, Podružnica Sovodenj – 3.s; OŠ Dobje pri Planini – 4.r; OŠ Sveti Jurij Rogašovci – 4.a, 4.b, 4.c, 5.a/8 in 5.b/8; OŠ Prule Ljubljana – 4.b in 5.a; OŠ Brezovica, Podružnica Notranje Gorice – 4.c; OŠ Stročja vas – 5.r; OŠ Beltinci – 5.a; OŠ Prestranek – 9.r; OŠ Col – 1.r (likovni krožek); OŠ Toneta Čufarja Ljubljana – mladi likovniki in OŠ Trnovo Ljubljana – 1. – 4.r (sodelujoči).


Vsem učencem, učiteljem in mentorjem se za sodelovanje zahvaljujemo, nagrajencem pa iskreno čestitamo.

Razstavo si lahko ogledate od 4. junija do konca oktobra 2007 v razstavnem prostoru Slovenskih železnic, na Kolodvorski ulici 11, v Ljubljani.