04.09.2012

Nadzorni svet SŽ sprejel rebalans poslovnega načrta za 2012

Ljubljana, 4. september – Nadzorni svet Slovenskih železnic se je danes sestal na svoji 17. seji. Člani nadzornega sveta so sprejeli rebalans poslovnega načrta za leto 2012 družbe Slovenske železnice, d. o. o., in Rebalans poslovnega načrta skupine Slovenske železnice in družb v skupini za leto 2012. Seznanili so se tudi s poslovanjem skupine v prvem polletju, s potekom reorganizacije sistema ter z ukrepi v tovornem prometu.

Skupina Slovenske železnice je v prvih šestih mesecih leta nadaljevala zmanjševanje izgube. V obdobju I-VI/2012 je poslovala z negativnim rezultatom iz poslovanja v višini 4,8 milijona evrov. Čista izguba, ki je še konec aprila presegala 10 milijonov evrov, je znašala 7,28 milijona evrov.

Poslovni prihodki so dosegli 206,16 milijona evrov. Od načrtovanih so bili manjši za 6,8 odstotkov, predvsem zaradi manjših tržnih prihodkov v tovornem prometu in manjših prihodkov po pogodbah za opravljanje obveznih gospodarskih javnih služb v Infrastrukturi ter zaradi manjših prihodkov v Železniškem gradbenem podjetju.

Poslovni odhodki v višini 210,96 milijona evrov so bili za 3,8 odstotka manjši od načrtovanih. Pozitivne učinke so pokazali strogi varčevalni ukrepi. Stroški materiala in nadomestnih delov so bili za skoraj 16 odstotkov (2,48 milijona evrov) manjši od načrtovanih. Stroški dela so bili za 4,31 milijona evrov manjši kot načrtovano.

Povprečno je bilo v skupini Slovenske železnice v prvem polletju zaposlenih 8.646 delavcev. Nadaljevalo se je zmanjševanje števila zaposlenih na socialno vzdržen način. Od začetka leta do današnjega dne se je število zaposlenih v sistemu SŽ zmanjšalo za 193.

V tovornem prometu so Slovenske železnice v obdobju I-VI/2012 prepeljale 8,22 milijona ton tovora in opravile 1.818 milijonov netotonskih kilometrov. Poslovni prihodki so za načrtovanimi zaostali za 7,9 odstotka. Nedoseganje načrtov je posledica novega vala gospodarske krize in nizke gospodarske rasti, ki bosta vplivala tudi na gibanje tovornega prometa do konca leta.

V potniškem prometu so Slovenske železnice v obdobju I-VI/2012 prepeljale 7,79 milijona potnikov in opravile 371 milijonov potniških kilometrov. Poslovni prihodki so bili na ravni načrtovanih.

Nadzorni svet je na današnji seji tudi sprejel rebalans poslovnega načrta Skupine Slovenske železnice in družb v skupini SŽ za leto 2012. Rebalans je bil pripravljen na podlagi poslovnega načrta, ki ga je nadzorni svet potrdil 29. marca 2012, s poudarkom, da novo poslovodstvo še ni moglo pripraviti realnega načrta. V času oblikovanja poslovnega načrta je bilo namreč še veliko neznank na področju financiranja obveznih gospodarskih javnih služb in glede izida pogajanj s socialnimi partnerji.

Konec maja je novo poslovodstvo podpisalo sporazum s socialnimi partnerji. Uporabljati se je začel 1. maja, velja pa do 31. decembra 2013. Pozitivni učinek ukrepov omenjenega dogovora bo letos znašal 14,56 milijona evrov, leta 2013 pa 12,96 milijona evrov.

Rebalans predvideva, da bo skupina SŽ letošnje leto končala z dobičkom iz poslovanja v višini 6,68 milijona evrov. Celotni poslovni izid bo predvidoma znašal -1,55 milijona evrov, čisti poslovni izid pa -3,62 milijona evrov. Brez stroškov kadrovskega prestrukturiranja, ki bodo dosegli 5,56 milijona evrov, bi bil tudi izid pod črto pozitiven. Skupina SŽ bo tako tudi letos nadaljevala zmanjševanje čiste izgube.

Načrtovani so poslovni prihodki v višini 445,59 milijona evrov in poslovni odhodki v višini 438,9 milijona evrov. Poslovni prihodki bodo od lanskih predvidoma manjši za 6,9 odstotka, poslovni odhodki pa bodo od lanskih predvidoma manjši za 7,9 odstotka.

Letos bodo Slovenske železnice prepeljale 16,5 milijona ton tovora in opravile 3.645 milijonov netotonskih kilometrov. V potniškem prometu rebalans poslovnega načrta predvideva 15,9 milijona potnikov in 765 milijonov potniških kilometrov.