29.03.2012

Nadzorni svet Slovenskih železnic potrdil poslovni načrt Slovenskih železnic in imenoval dva člana poslovodstva

Nadzorni svet Slovenskih železnic je na današnji seji potrdil predlog generalnega direktorja Dušana Mesa za imenovanje dveh članov poslovodstva.

Nadzorni svet je za člana poslovodstva imenoval Jelko Šinkovec Funduk in Milana Perovića. Jelka Šinkovec Funduk je po izobrazbi univerzitetni diplomirani organizator dela, do imenovanja je bila na Slovenskih železnicah zaposlena kot direktorica področja za raziskave in razvoj. Milan Perović je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist, njegovo zadnje delovno mesto pa je bilo mesto direktorja področja za ekonomiko na Slovenskih železnicah.

Nadzorni svet je tudi podprl strateške usmeritve, kratkoročne ukrepe in dejavnosti generalnega direktorja Slovenskih železnic za obdobje naslednjih 12 mesecev. Te predstavljajo dobro osnovo za pripravo strateškega poslovnega načrta, ki ga potrdi ustanovitelj.

Nadzorni svet je sprejel poslovni načrt skupine Slovenske železnice za leto 2012 in poslovni načrt družbe Slovenske železnice, d.o.o. za isto leto. Sprejeti poslovni načrt v letu 2012 predvideva negativni čisti poslovni izid skupine v višini 6,7 milijona evrov, kar vključuje stroške kadrovskega prestrukturiranja v višini 9 milijonov evrov.