29.12.2011

Nadzorni svet Slovenskih železnic o strategiji do leta 2020 in o poslovnem načrtu za 2012

Člani nadzornega sveta Slovenskih železnic so se danes sestali na svoji šesti seji.

Nadzorni svet je med drugim obravnaval strategijo Slovenskih železnic do leta 2020 in predlog izhodišč za poslovni načrt skupine Slovenske železnice za obdobje 2012-2014.

Nadzorni svet je potrdil projekt sanacije in prestrukturiranja, ki je zapisan v strategiji Slovenskih železnic do leta 2020. Strategijo je v sodelovanju s Slovenskimi železnicami pripravilo podjetje A. T. Kearney. Nadzorni svet je še naložil poslovodstvu ažuriranje implementacijskih datumov strategije.

Nadzorni svet se je tudi seznanil s podrobnimi izhodišči za poslovni načrt Slovenskih železnic, d.o.o. in odvisnih družb ter poslovodstvu naložil, da na naslednji seji nadzornega sveta predstavi podroben predlog poslovnega načrta za leto 2012. Naslednja seja nadzornega sveta bo v četrtek, 12. januarja.