21.11.2012

Nadzorni svet Slovenskih železnic o poslovanju v prvih devetih mesecih

Nadzorni svet Slovenskih železnic je na današnji seji obravnaval podatke o poslovanju Skupine Slovenske železnice v prvih devetih mesecih.

V prvih devetih mesecih leta je Skupina Slovenske železnice dosegla pozitiven EBITDA v višini 28,5 milijona evrov. Rezultat iz poslovanja (EBIT) je bil negativen v višini 1,5 milijona evrov, čista izguba pa je konec septembra znašala 4,8 milijona evrov.

SŽ-Tovorni promet je v obdobju 1-9 prepeljal 12,15 milijona ton blaga in opravil 2,7 milijarde netotonskih kilometrov. SŽ-Potniški promet je v obdobju 1-9 prepeljal 11,3 milijona potnikov in opravil 550,7 milijona potniških kilometrov.

V prvih devetih mesecih leta se je nadaljevalo zmanjševanje števila zaposlenih. Letos se je do konca septembra število zaposlenih zmanjšalo za 185. V obdobju 1-9 je bilo zaposlenim izplačanih za 1,975 milijona evrov odpravnin.