19.07.2016

Nadzorni svet Slovenskih železnic je potrdil revidirano letno poročilo za leto 2015

Nadzorni svet Slovenskih železnic, d. o. o., je na seji 13. julija, potrdil revidirano letno poročilo Slovenskih železnic, d. o. o., in skupine Slovenske železnice za leto 2015 ter se seznanil z rezultati poslovanja za prvih pet mesecev 2016. 

Skupina Slovenske železnice je, kot zadnja leta, tudi lani izboljšala temeljne kazalnike poslovanja in leto končala z odličnimi poslovnimi rezultati. Ustvarila je več kot 580 milijonov evrov prihodkov, EBIT v višini 38,5 milijona evrov in čisti poslovni izid v višini 23,7 milijona evrov. Letu 2015 se je Skupina SŽ uspešno finančno prestrukturirala. Neto finančne obveznosti so se konec leta 2015 zmanjšale na 81,5 milijona evrov, kar je trikrat manj v primerjavi z letom prej.

Od januarja do konca maja letos je skupina Slovenske železnice ustvarila 190,1 milijona evrov poslovnih prihodkov, dosegla poslovni izid 7,2 milijona evrov ter čisti poslovni izid 7,1 milijona evrov.