27.06.2012

Nadzorni svet o poslovanju Slovenskih železnic

Nadzorni svet Slovenskih železnic se je na današnji seji seznanil s podatki o poslovanju Skupine Slovenske železnice v prvih štirih mesecih leta in z oceno poslovanja v prvih petih mesecih.

V prvih štirih mesecih leta je Skupina Slovenske železnice dosegla negativni rezultat iz poslovanja (EBIT) v višini -5,43 milijona evrov. Celotni poslovni izid je bil -9,67 milijona evrov. SŽ-Tovorni promet je v obdobju 1-4 prepeljal 5,46 milijona ton blaga in opravil 1,2 milijarde netotonskih kilometrov. SŽ-Potniški promet je v obdobju 1-4 prepeljal 5,37 milijona potnikov in opravil 253 milijonov potniških kilometrov.

Maja, ko so začeli veljati varčevalni ukrepi na področju prihodkov, izdatkov in materialnih stroškov ter na področju plač, se je po prvih podatkih poslovanje Skupine Slovenske železnice izboljšalo. Skupna izguba v tovornem prometu je bila v prvih petih mesecih leta manjša kot v prvih štirih mesecih, izguba potniškega prometa pa se ni povečevala in je ostala na stopnji prvih štirih mesecev. Ocenjeni celotni poslovni izid skupine SŽ je v obdobju 1-5 dosegel -8,1 milijonov evrov in je bil tako za okrog 1,57 milijona evrov boljši kot konec aprila.

Poslovodstvo Slovenskih železnic pripravlja rebalans letošnjega poslovnega načrta. Nadzorni svet ga bo obravnaval na naslednji seji, ki bo predvidoma v drugi polovici julija.