12.03.2020

Libor Lochman, izvršni direktor skupnosti CER na Slovenskih železnicah.

Izvršni direktor Skupnosti evropskih železniških prevoznikov in upravljavcev infrastrukture CER Libor Lochman je 6. marca obiskal Slovenske železnice.

Slovenske železnice imajo ključno vlogo pri regionalnem povezovanju med srednjeevropskim prostorom in zahodnim Balkanom. Z generalnim direktorjem Slovenskih železnic Dušanom Mesom sta razpravljala o načinih, kako okrepiti vlogo železnic v regiji, tako na področju železniškega tovornega kot na področju železniškega potniškega prometa. Libor Lochman je predstavil tudi aktivnosti Prometne skupnosti s sedežem v Beogradu, ki jo sestavljajo predstavniki Evropske unije in šest zahodnobalkanskih držav na jugovzhodu Evrope. Železnice bi lahko s svojo vključenostjo pomembno prispevale k razvoju železniškega sektorja v regiji.

Z direktorjem Prometnega instituta Ljubljana Petrom Verličem je Libor Lochman med drugim govoril tudi o iniciativi SEESARI, ki spodbuja raziskave in inovacije na področju železnic Jugovzhodne Evrope. Po Lochmanovih besedah bi lahko iniciativa odigrala pomembno vlogo pri povezovanju železnic v regiji.

V nadaljevanju obiska se je Libor Lochman sestal še z direktorjem družbe SŽ-Infrastruktura Matjažem Kranjcem in direktorico družbe SŽ-Potniški promet Darjo Kocjan. Razprava je bila osredotočena na razvoj infrastrukture in še boljšo ponudbo storitev v železniškem potniškem prometu. Lochman je poudaril, da Evropska komisija v prihodnosti veliko pričakuje od železniškega sektorja in tudi predlaga, da se leto 2021 razglasi za evropsko leto železnic. Namen predloga je prispevati k uresničevanju ciljev evropskega zelenega dogovora na področju prometa, saj je železniški promet okolju prijazen in energetsko učinkovit.