15.11.2018

Konferenca Izzivi prihodnjega razvoja kombiniranega prevoza blaga v Sloveniji

Na Slovenskih železnicah smo 14. novembra gostili mednarodno konferenco z naslovom Izzivi prihodnjega razvoja kombiniranega prevoza blaga v Sloveniji.

Na konferenci so sodelovali strokovnjaki s področja transporta, predstavniki ministrstev štirih držav - Slovenije, Avstrije, Nemčije in Švice - predstavniki prevoznikov z železniškem prometu, Gospodarske zbornice Slovenije, Javne agencije za železniški promet ter drugih organizacij tesno povezanih z intermodalnim prevozom in logistiko. Namen konference je bil predstaviti primere in predloge za spodbujanje kombiniranega prevoza blaga na območju alpskih držav in širše v Evropi ter oblikovati gradivo za odločevalce na politični ravni.

Med drugim so bile predstavljene priložnosti za razvoj kombiniranega prevoza v Sloveniji, zamisli in spodbude pa strnjene v dokument, ki bo začrtal razvoj te oblike intermodalnega prevoza pri nas. Povečevanje vloge železnice pri transportu blaga v Evropi je z več vidikov ključno. Eden od glavnih razlogov za to je varovanje okolja, saj je eden glavnih nosilcev trajnostnega razvoja ravno kombinirani prevoz blaga.

 

 Okrogla miza o kombiniranem prevozu v Sloveniji

Na okrogli mizi, ki jo je vodil Boris Živec z Javne agencije za železniški promet, so sodelovali Igor Prinčič z MzI, Ralf Charley Schultze z UIRR, Robert Sever z GZS, Robert Gaber s SŽ-Tovornega prometa, Rok Svetek z Adrie Kombi ter Goran Softič s podjetja Metrans.

Ključni poudarki so bili: 

  • V Sloveniji je nujna celovita posodobitev železniške infrastrukture. Poleg celovite prenove omrežja pa je nujna tudi prenova terminalov za kombinirani transport, ki so ključni za opravljanje te vrste prevoza.
  • Nujna je vključenost in podpora države z več ukrepi, med drugim s finančnimi v obliki namenskih proračunskih virov, s posodobitvijo zakonodaje po evropski uredbi in drugimi.
  • Gospodarska zbornica Slovenije mora imeti koordinacijsko in povezovalno vlogo v Sloveniji in na mednarodni ravni, na ravni transportnih koridorjev. To je pomembno zaradi usklajevanje potreb gospodarstva, prevoznikov ter tudi zaradi prenosa dobrih praks.
  • Poslovni sektor kombiniranega transporta si mora prizadevati za povečanje konkurenčnosti svojega dela v vseh fazah, na vsej poti pošiljke.
  • Postaviti je treba sistema za obravnavanje in reševanje problematike kombiniranega prevoza na državni ravni. Ključna so redna letna srečanja in pregledi uresničenih načrtov, a) državnih načrtov za posodobitev infrastrukture, finančna podpora, posodobitev zakonodaje, b) GZS pri koordinaciji in usklajevanju ter c) prevoznikov pri optimizaciji njihovega dela.

Sklepe okrogle mize bodo udeleženci še bolj natančno definirali in jih z drugim gradivom pred koncem leta poslali na Ministrstvo za infrastrukturo v razpravo ministrici.