29.01.2015

Japonska delegacija na Slovenskih železnicah

Slovenske železnice je v torek, 20. januarja, obiskal japonska delegacija. Sestavljali so jo predstavnik japonskega ministrstva za transport, infrastrukturo in turizem – vodja oddelka za čezmorske projekte Kosuke Fujita ter predstavnika neprofitnega raziskovalnega instituta – direktor za razvoj Hirohito Natsume, in raziskovalni sodelavec Ikuo Mitsuhashi. Institut je japonska vlada pooblastila za pripravo študije o možnih tovornih transportnih poteh med japonskimi pristanišči in Vzhodno Evropo. Goste z Japonske je na sedežu Slovenskih železnic sprejel član poslovodstva Slovenskih železnic, mag. Milan Jelenc s sodelavci.

Japonski gostje so uvodoma predstavili sedanje blagovne tokove med Japonsko in Srednjo Evropo. Po njihovih besedah so glavni tokovi tovora razporejeni med severnomorsko transportno potjo, čezsibirsko železniško potjo in med sredozemsko povezavo s severnoevropskimi pristanišči. Poudarili so, da je jadranska morska pot na Japonskem za zdaj le slabo izkoriščena in jo japonska podjetja vidijo predvsem kot alternativno prevozom čez severnoevropska pristanišča, kot sta Hamburg in Rotterdam. »Če upoštevamo geografske prednosti, pa ima jadranska morska pot velik potencial za prevoz tovora med Japonsko in Vzhodno Evropo,« je povedal predstavniki japonskega ministrstva Kosuke Fujita.« Zato so se na ministrstvu odločili preveriti možnosti povečanja blagovnih tokov med japonskimi in jadranskimi pristanišči.

Mag. Jelenc je gostom uvodoma predstavil organiziranost in poslovanje skupine Slovenske železnice ter prihodnje strateške načrte podjetij v skupini. Posebno pozornost je posvetil predstavitvi SŽ-Tovornega prometa in njegove vloge regionalnega operaterja na križišču pomembnih evropskih koridorjev. Opisal je dosedanje dosežke in načrte tovornega prometa ter storitve, ki jih Slovenske železnice v tovornem prometu kot del evropske partnerske mreže lahko ponudijo kupcem. Natančno je opisal še pomen tesnega sodelovanja z Luko Koper in prednosti uporabe transportne poti z Jadrana v Vzhodno Evropo čez Slovenijo, ki je bistveno krajša od obvoznih poti.

Direktor SŽ-Infrastruktura Matjaž Kranjc je natančneje opisal infrastrukturne projekte, ki že potekajo, ter načrtovane projekte, med katerimi so gostje največje zanimanje namenili načrtovani gradnji drugega tira med Koprom in Divačo. Dr. Peter Verlič, direktor Prometnega instituta, pa je predstavil natančnejše podatke o predvideni rasti tovornega prometa v Sloveniji in nujnost investicij v slovensko železniško omrežje za njeno doseganje.

V odgovorih na vprašanja japonske delegacije je slovenska stran še opisala zmogljivosti povezave Kopra z notranjostjo v tovornem prometu ter se dotaknila tudi problematike pretoka prometa po slovenskem železniškem omrežju ter ozkih grl na infrastrukturi, ki bodo brez ustreznih investicij v prihodnje pomembno ovirali nadaljnjo rast tovora.