12.12.2008

Izplačilo plač iz naslova doseganja boljših poslovnih rezultatov

11. 12. 2008 je bila na seji poslovodstva z večino glasov sprejeta odločitev, da se približno 7.750–tim zaposlenim skupine Slovenske železnice izplača »Izplačilo plač iz naslova doseganja boljših poslovnih rezultatov« v višini 348,03€ bruto. Do tega izplačila pa ni upravičenih približno 250 vodstvenih delavcev, ki so zaposleni na vseh štirih nivojih vodenja, torej vse do najnižjega nivoja vodenja.

Poslovodstvo je tako odločitev o izplačilu sprejelo v skladu s kriteriji sprejetimi na podlagi Kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega prometa, na podlagi ugotovljenih povečanih transportnih prihodkov v primerjavi s preteklim letom, ki so jih ustvarile Slovenske železnice kljub oteženim pogojem poslovanja, ki vključujejo zahtevne pogoje dela zaradi letos intenzivnejših del pri prepotrebni modernizaciji železniške infrastrukture pod prometom. To je zahtevalo dodatne napore pri izvajanju dejavnosti tovornega in potniškega prometa. Delavci so svoje obveznosti dobro opravili in prav je, da tudi Slovenske železnice vse svoje pogodbene obveznosti do zaposlenih (plače, regresi ipd.) izvajajo v roku in obsegu, ki so v skladu s sprejetimi pogodbami. Če tega ne bi izplačali, bi kršili pogodbe.