16.07.2010

Izjava SŽ ob odstopu dr. Andreja Godca iz nadzornega sveta družbe

Izjavi generalnega direktorja Slovenskih železnic in predsednika nadzornega sveta Slovenskih železnic ob odstopu dr. Andreja Godca iz nadzornega sveta družbe.

Generalni direktor Slovenskih železnic Goran Brankovič: "Razlogi za odstop, ki jih nekdanji član nadzornega sveta Slovenskih železnic, dr. Godec, navaja v svoji izjavi za javnost, nimajo nikakršne povezave z dejanskim delom vodstva Slovenskih železnic. Slednje namreč uresničuje tako poslovni kot tudi sanacijski načrt, ki sta bila sprejeta in potrjena s strani nadzornega sveta. Nenazadnje to potrjujejo tudi petmesečni rezultati poslovanja Slovenskih železnic v letošnjem letu, ki so dobri v primerjavi s poslovanjem družbe v enakem obdobju lanskega leta. Tako je družba v obdobju od januarja do maja letos izgubo v primerjavi z lanskim letom zmanjšala za 11,5 milijona evrov in v zadnjih dveh mesecih dosegala pozitivni izid iz poslovanja. Ugodni rezultati so posledica izvajanja ukrepov družbe za izboljšanje poslovanje ter večjih prihodkov tovornega prometa in infrastrukture. Zavedamo se, da so Slovenske železnice v težkem položaju, kar je tudi posledica razmer na trgu, zato so doseženi poslovni rezultati trden dokaz dobrega dela vodstva Slovenskih železnic. Seveda vsi cilji še niso doseženi in vsa vprašanja poslovne, finančne in kadrovske sanacije še niso zaključena. Zato poslovodstvo družbe skupaj z nadzornim svetom in v sodelovanju z lastnikom, nadaljuje z izvajanjem vseh načrtovanih ukrepov za izboljšanje poslovanja."

Predsednik nadzornega sveta mag. Igor Zajec: "Ocenjujemo, da razlogi za odstop dr. Godca z mesta člana nadzornega sveta Slovenskih železnic, ki jih slednji navaja v svojih izjavah za medije, niso dejanski povod za njegov odstop. Nenazadnje so bili razlogi, ki jih je dr. Godec navedel v svoji pisni odstopni izjavi drugačni od tistih, ki jih je izpostavil v svojih medijskih nastopih. Utemeljeno sklepamo, da razlogi za njegov odstop izvirajo iz konflikta interesov poslovanja podjetij, ki so v njegovi lasti ali v lasti njegovih družinskih članov s Slovenskimi železnicami. Nadzorni svet podpira prizadevanja poslovodstva za izboljšanje poslovnega in finančnega položaja družbe in pričakuje od vseh deležnikov odgovorno in tvorno sodelovanje pri zagotovitvi dolgoročne sanacije družbe."