21.02.2020

IPE promet 2018 – Connecting Europe Facility (2018 CEF transport)

SŽ-Infrastruktura se je pod pokroviteljstvom RailNetEurope (RNE) uspešno prijavila na razpis Inštrumenta za povezovanje Evrope za področje prometa (IPE promet 2018 – 2018 CEF transport), s projektom informacijske nadgradnje sistemov za upravljanje z vlakovnimi potmi.

V sklopu projekta  Implementing Telematics Applications for European Interoperability SŽ – Infrastruktura sodeluje pri aktivnostih »Path request and Timetable redesign«, kjer bo izdelan obvezni vmesnik med PCS (Path Coordination System) in nacionalnim sistemom naročanja vlakovnih poti »E-poti« ter s tem implementirana zahteva EU direktive 1305/2014 del 4.2.2.

Celoten projekt je ocenjen na 650.300 evrov in ga bo v višini 50 odstotkov upravičenih stroškov sofinancirala Evropska Unija, natančneje INEA, Innovation and Networks Executive Agency.