03.04.2009

Informatika Slovenskih železnic je prejela posebno priznanje za dosežke na področju razvoja informacijske tehnologije

Konec marca so v Ljubljani podelili nagrado za direktorja informatike leta - CIO leta - za dosežke na področju razvoja informacijske tehnologije v Sloveniji. V najožji izbor se je uvrstila tudi informatika Slovenskih železnic oziroma njen direktor Miro Jovanovič.

Slovenske železnice so bile s svojo informatiko predlagane in nagrajene za uspešno delo in dosežke pri informacijski podpori temeljnim železniškim procesom in prenovi informacijskega sistema. Slovenska IT stroka je presodila, da so Slovenske železnice na področju informacijske tehnologije v železniškem prometu uresničile najzahtevnejše projekte in pri tem dosegle pomembne uspehe, ki imajo tudi mednarodno razsežnost. Osemčlanska komisija, ki so jo sestavljali strokovnjaki s področja IT, je dosežke uvrstila v končni izbor ter izbrala tudi dobitnike priznaj za posebne dosežke.

Direktor področja za informatiko v Slovenskih železnicah Miro Jovanovič je o priznanju povedal: »Zaradi nominacije in prestižnega priznanja je naše podjetje poželo veliko zanimanja in simpatij slovenske IT stroke ter širše poslovne javnosti, ki ima tudi na tak način možnost spoznati dejansko vrednost Slovenskih železnic. Gre za priznanje celotni in odlični ekipi v informatiki kot tudi širokemu krogu uporabnikov, s katerimi skupaj ustvarjamo informacijsko podporo na SŽ. S tem obenem dokazujemo, da smo strokovno pripravljeni tudi na izzive, ki nas čakajo v zaostrenih gospodarskih razmerah.«

Informatika Slovenskih železnic je bila uvrščena med najuspešnejše IT ekipe zaradi izjemnih dosežkov pri razvoju lastnih rešitev ter prenovi informacijskega in računalniškega sistema Slovenskih železnic, prilagoditev IS direktivam EU in tržnim razmeram v železniškem prometu. Gre za enega največjih IS v Sloveniji, ki deluje v realnem času in od delovanja katerega je odvisno nemoteno in varno izvajanje železniškega prometa. Predvsem pri prenovi informacijske podpore ključnih tehnoloških procesov so bile Slovenske železnice med prvimi med evropskimi železnicami in mnogim hkrati pomenijo referenčni primer. Uvajanje novih tehničnih specifikacij, izmenjava podatkov z okoljem in ponujanje storitev v transportno logistični verigi, prilagajanje na schengensko območje, pred tem prilagoditev na EU okolje, nove konvencije v tovornem prometu, uspešno in dejavno sodelovaje v mednarodnih projektih in razvojnih skupinah, upravljanje in obvladovanje izjemno obsežnega informacijskega in računalniškega sistema SŽ, zahtevne prenove sistema in prilagajanje sodobnim standardom v zaostrenih razmerah delovanja so glavni poudarki iz obrazložitve. Poleg tega so poudarjeni elementi lastnega razvoja, načina razpisov, uspešnih pogajanj z dobavitelji in predvsem pristopa k zahtevni prenovi IS, zaradi česar je za naslednja tri leta prihranjenih več kakor tri milijonov evrov realno pričakovanih stroškov. Posebej opažena in ovrednotena pa je bila tudi ustvarjena tržna priložnost za širitev naših rešitev na nekatere železnice na X. koridorju, kjer za to že izkazujejo jasno zanimanje.