22.03.2012

Informacija po seji nadzornega sveta SŽ

Nadzorni svet Slovenskih železnic je na današnji seji razrešil člane poslovodstva – Igorja Blejca, Marjana Zaletelja in Dušana Mesa. Hkrati je zaprosil Agencijo za upravljanje kapitalskih naložb RS kot ustanovitelja za soglasje k imenovanju Dušana Mesa na mesto generalnega direktorja.

Nadzorni svet je današnji seji tudi opravil razpravo o predlogih poslovnih načrtov družb v skupini SŽ in o predlogu poslovnega načrta skupine SŽ za obdobje 2012-2014. Na osnovi opravljene debate ter zastavljenih vprašanj članov nadzornega sveta bo poslovodstvo pripravilo dopolnitev dokumentov, o katerih bo nadzorni svet odločal na naslednji seji 29. marca.