03.06.2005

Imenovani trije novi člani poslovodstva

Nadzorni svet Slovenskih železnic je danes na svoji drugi seji na podlagi javnega razpisa imenoval tri nove člane poslovodstva.

Za generalnega direktorja je nadzorni svet imenoval dr. Jožeta Jurkoviča, za namestnika generalnega direktorja je bil imenovan Branko Omerzu, za pomočnika generalnega direktorja pa je bil imenovan Igor Hauptman.

Mandat novih članov poslovodstva traja štiri leta.