12.01.2010

Četrti mednarodni znanstveni in strokovni kongres upravljavcev železniške infrastrukture

V prostorih Slovenskih železnic v Ljubljani je 11. in 12. januarja potekal 4. mednarodni znanstveni in strokovni kongres upravljavcev železniške infrastrukture, imenovan RIMC. Udeležilo se ga je več kakor 150 predstavnikov upravljavcev železniške infrastrukture in železniških prevoznikov iz Evrope. Med udeleženci so bili tudi predstavniki Slovenskih železnic. Na kongresu, ki je potekal v organizaciji Fakultete za gradbeništvo Univerze v Mariboru in pod sloganom Trajnostni železniški sistem – izziv za bodočnost, so strokovnjaki iz Slovenije in tujine izmenjali mnenja o trajnostnem razvoju železniškega sistema, reorganizaciji železniškega sistema in posodobitvi železniške infrastrukture.

Na okrogli mizi ob koncu kongresa so se razpravljavci zavzeli za uravnotežen železniški sistem, ki bo gospodarsko in okoljsko sprejemljiv in ki bo dvignil raven kakovosti storitev v železniškem prometu. Strinjali so se, da so bile v preteklosti železnice zanemarjene, da so prejele premalo sredstev za vzdrževanje in razvoj ter da je zadnji čas za posodobitev javne železniške infrastrukture. Podanih je bilo več vidikov in možnih pristopov glede načina financiranja in virov za zagotavljanje sredstev za razvoj železniške infrastrukture, za postopno odpravo ozkih grl, za gradnjo novih prog oziroma posodobitev prog in pregled možnosti razvoja vse do leta 2023. Razpravljavci so se strinjali glede tega, da je treba hkrati razvijati vse dele slovenskega železniškega sistema.