11.04.2005

Burja za kratek čas zaustavila železniški promet med Ilirsko Bistrico in Pivko

Danes zjutraj je močna burja odtrgala napajalni vod vozne mreže na odseku železniške proge med Ilirsko Bistrico in Pivko.
Promet je bil zaustavljen od 6.45 do 8.00, zdaj pa poteka normalno. Varnost potnikov in osebja ni bila ogrožena, delavci SŽ Elektroenergetike so okvaro odpravili v najkrajšem možnem času.