15.09.2008

<b>Stop! Prednost ima življenje</b>

Med 15. septembrom in 6. oktobrom bo potekala preventivna akcija policije, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Slovenskih železnic, Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, Prometnega inšpektorata Republike Slovenije, upravljavcev cest ter ministrstev za šolstvo in šport in za promet.

Akcija z imenom "Stop! Prednost ima življenje" je namenjena povečanju varnosti prometa na nivojskih prehodih ceste preko železniške proge. Potekala bo predvsem na območjih Jugovzhodne slovenske regije, Pomurja ter Podravja in Savinjske regije.

Več o preventivni akciji lahko preberete v dokumentu.