22.12.2009

8. seja Nadzornega sveta Slovenskih železnic

Nadzorni svet družbe Slovenske železnice, d. o. o. se je danes, 22. decembra, na svoji 8. redni seji obravnaval osnutek poslovnega načrta družbe Slovenske železnice d. o. o. za leto 2010.

Temeljni cilj v letu 2010 je zaustaviti in obrniti dosedanji trend povečevanja izgube in doseči za približno polovico manjšo negativno stopnjo dobičkovnosti poslovanja kot bo po oceni dosežena v letu 2009. Hkrati se načrtuje povečanje dodane vrednosti na zaposlenega za 13%. Te cilje bo mogoče doseči s povečevanjem prihodkov in ukrepi za racionalizacijo poslovanja. Načrtuje se večje transportne prihodke v tovornem in potniškem prometu. Za opravljanje storitve obveznih gospodarskih služb se pričakujejo prihodki najmanj v višini, ki bo pokrila dejanske nastale stroške iz tega naslova. Med ukrepi za racionalizacijo poslovanja se nadaljujejo aktivnosti za zmanjšanje stroškov na vseh stroškovnih pozicijah. Slovenske železnice bodo intenzivno delale na optimizaciji delovnih procesov. V načrtu so poleg lastnih ukrepov kot del poslovne sanacije predlagani tudi ukrepi finančnega prestrukturiranja o katerih je pristojna odločati Vlada RS v vlogi ustanovitelja.

Na podlagi pripomb, mnenj in sugestij nadzornega sveta na predloženi osnutek poslovnega načrta za leto 2010 mora poslovodstvo v januarju 2010 pripraviti predlog poslovnega načrta za leto 2010.