17.10.2018

Na Bledu smo gostili 14. svetovni varnostni kongres Mednarodne železniške zveze UIC

Mednarodna železniška zveza - UIC in Slovenske železnice so med 16. in 18. oktobrom na Bledu gostile strokovnjake s področja varnosti na železnici.  Na svetovnem varnostnem kongresu UIC se srečajo zaposleni železniških podjetij, varnostni strokovnjaki, akademiki in drugi, ki so dejavni na področju transportne varnosti. Glavne teme tokratnega 14. kongresa, ki je prvič v Sloveniji, so a) krizno upravljanje in vodenje ob naravnih nesrečah, b) učinkovito ravnanje upravljavcev in železniških prevoznikov ob  večjih prekinitvah prometa ter c) varnosti  v predorih in reševanju iz njih.

Kongresa se je udeležilo več kot 100 udeležencev iz 23 držav. Poleg predstavnikov železniških podjetij in Mednarodne železniške zveze, UIC, sodelujejo tudi predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za obrambo, Policije in drugi povezani z zaščito in reševanjem v Sloveniji.

Ob odprtju kongresa so spregovorili direktor SŽ-Infrastruktura Matjaž Kranjc, generalna direktorica direktorata za kopenski promet pri Ministrstvu za infrastrukturo Darja Kocjan, generalni direktor UIC Jean Pierre Loubinoux, predsednik varnostne platforme UIC Mark Beaulieu in podpredsednik varnostne platforme UIC Piotr Kurcz.

Direktor SŽ-Infrastruktura je pojasnil razmere na slovenski železniški infrastrukturi in načrte za njen razvoj. Poudaril je pomembnost geostrateške lege Slovenije ter veliko vlogo železnice pri oskrbi gospodarstva. Mag. Darja Kocjan je zbranim razložila strateški vidik težav s katerimi se je država srečala leta 2014, ko je prometno, električno in komunikacijsko infrastrukturo ohromil žled.

Prvi dan 14. Svetovnega varnostnega kongresa, v torek, 16.10., so se sestali člani specializirane skupine za varnost in reševanje v predorih. Izmenjali so si izkušnje in rešitve pri reševanju in preventivi. Med drugim so bili predstavljeni koncept drugih železniških podjetij za zagotavljanje varnosti v predorih ter opremo, ki jo za to uporabljajo.

Podrobno o odzivu Slovenije na ledeno katastrofo februarja 2014

Predstavitve in pogovori drugega dneva so bile osredotočene na krizno upravljanje ter na razmere, s katerimi so se Slovenija in Slovenske železnice srečale pred štirimi leti. Februarja 2014 je namreč žled za več dni popolnoma ustavil železniški promet, prekinil električne povezave, posledice pa so z velikim naporom odpravljali več mesecev. Odzive na naravne nesreče ter koncepte po katerih delujejo sistemi za zaščito in reševanje ter krizno upravljanje so predstavljali tudi strokovnjaki Ruskih železnic, prevoznikov RSSB iz Velike Britanije in VIA Rail iz Kanade in drugi.

Izkušnje evropskih železnic s kriznega upravljanja

Tretji dan kongresa je bil namenjen predavanjem o kriznem upravljanju in analizi izkušenj evropskih železniških podjetij z omenjenega področja. Slovenske izkušnje ter sodelovanje pri usposabljanju prvih posredovalcev na hibridne grožnje in terorizem je zbranim predstavil Srečko Zajc z Ministrstva za obrambo. Predstavnici Nemških in Francoskih železnic, Marita Annegret Grosser in Delphine Beatse, sta podrobno predstavili tudi izkušnje pri organizaciji urjenj varnostnih formacij in prvih posredovalcev pri varnostnih incidentih na železnici ter krizno upravljanje v podjetjih. V sklepnem delu kongresa so predstavniki UIC predstavili načrte in projekte, ki jih udejanjajo na varnostnem področju, med njimi Securtiy Hub, platformo za interdisciplinarno izmenjavo strokovne vsebine o varnosti, smernice za krizno upravljanje ter evropska projekta CYRAIL & Sherpa.