Potrdilo o nakupu in ceni vozovnice

Potnikom ponujamo možnost pridobitve potrdila o ceni vozovnice za potovanje z vlakom v notranjem ali mednarodnem prometu.  Potrdilo se izda posebej za cene vozovnic za relacije v notranjem prometu in posebej za cene vozovnic za relacije v mednarodnem prometu.

1.) Če je stranka kupila vozovnico za vlak:
Potrdilo o nakupu vozovnice K-24, ki ga na zahtevo potnika izdajajo potniške blagajne ob nakupu vozovnice, izkaznice ali prodajnega obrazca. Potrdilo o nakupu vozovnice je brezplačno.

2.) Če stranka ni kupila vozovnice za vlak, jo pa zanima informacija o ceni vozovnice:
Potrdilo o ceni za eno relacijo K-24a, na zahtevo stranke izdajo potniške blagajne. Cena potrdila je 5 evrov.

Potrdilo o ceni za več relacij K-24b, ki ga na zahtevo potnika izdajajo prodajno-informacijski centri (PIC Celje, PIC Koper, PIC Ljubljana in PIC Maribor) in Info centri (Ljubljana in Maribor). Cena za prvo relacijo znaša 5 evrov, za vsako nadaljnjo relacijo pa 3 evre.

Če stranka naroča potrdilo K-24a ali K-24b z naročilnico ali pa na svoji postaji nima možnosti pridobitve potrdila K-24b, pošlje pisni zahtevek na naslov:

SŽ-Potniški promet, d.o.o.
Kolodvorska 11
1000 Ljubljana