Vozni red po relacijah od 18. maja 2020

Vozni red velja od 18.5. do preklica.

Ljubljana - Dobova

Dobova - Ljubljana

Maribor - Zidani Most

Zidani Most - Maribor

Ljubljana - Jesenice - Ljubljana

Ljubljana - Sežana - Ljubljana

Ljubljana - Novo mesto - Metlika - Ljubljana

Trebnje - Sevnica - Trebnje

Ljubljana - Kamnik - Ljubljana

Maribor - Prevalje - Maribor

Maribor - Središče - Maribor

Ormož - Hodoš - Ormož

Celje - Rogatec - Celje

Celje - Imeno - Celje

Celje - Velenje

Divača - Koper - Pivka - Ilirska Bistrica

Jesenice - Sežana - Jesenice

 

Nadomestni prevozi - vozni red avtobusa

Vozni red nadomestnih avtobusov: Laško - Zidani Most (18. 5. do preklica)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Zidani Most - Laško (18. 5. do preklica) 

Vozni red nadomestnih avtobusov: Maribor - Špilje - Maribor (23. in 24. 5. 2020)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Ljubljana - Jesenice - Ljubljana (24. 5. 2020)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Podbrdo - Grahovo - Podbrdo (1.6. do 5. 6. 2020)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Divača - Koper - Divača (1., 8. in 15. 6. 2020)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Anhovo - Nova Gorica - Anhovo  (25. do 29. 5. 2020)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Ljubljana - Jesenice - Ljubljana (7. 6. 2020)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Logatec - Ljubljana (1. 6. 2020)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Dravograd - Pliberk (Bleiburg) (8., 10., 12., 15., 17. in 19. 6. 2020)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Nova Gorica - Prvačina (8. do 12. 6. 2020) 

Vozni red nadomestnih avtobusov: Novo mesto - Uršna sela (7. 6. 2020)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Višnja gora - Ivančna Gorica (6. 6. 2020)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Divača - Koper in Divača -Rakitovec (1. 6. 2020)