Vozni red po relacijah

Vozni redi po relacijah 2018/2019

Vozni redi po relacijah

Veljajo od 18.8.2019. do 14.12.2019.

Legenda

 

Ljubljana - Jesenice

Ljubljana - Pivka - Sežana

Ljubljana - Zidani Most

Ljubljana - Novo mesto

Ljubljana Kamnik Graben

Zidani Most - Dobova

Zidani Most - Maribor

Maribor - Prevalje

Maribor - Središče

Ormož - Hodoš

Celje - Imeno/Rogatec

Celje - Velenje

Novo mesto - Metlika

Divača - Koper

Jesenice - Nova Gorica

Nova Gorica - Sežana

Sevnica - Trebnje

 

Nadomestni prevozi - vozni red avtobusa

 

Vozni red nadomestnih avtobusov: Maribor - Špilje - Maribor ( 5.,6.,12.,13.,19.,20.,26. in 27.10. ter 9.,10.,16.,17.,23. in 24.11. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Divača - Koper - Divača (1. 11. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Štanjel - Sežana - Štanjel (2. - 3. 11. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Štanjel - Sežana - Štanjel (4. - 6. 11. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Divača - Koper in nazaj (4. 11. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Ormož - Ljutomer - Ormož (4. 11. 201 )

Vozni red nadomestnih avtobusov: Murska Sobota - Lipovci - Murska Sobota (5. 11. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Stranje - Imeno (5. - 7. 11. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Medvode - Jesenice in nazaj (27. 10. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Murska Sobota - Hodoš (7. 11. 2019) 

Vozni red nadomestnih avtobusov: Ljutomer - Murska Sobota - Ljutomer (5. 11. 2019) 

Vozni red nadomestnih avtobusov:  Ljutomer - Murska Sobota - Hodoš (6. 11. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Divača - Koper - Divača (28. 10. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Pivka - Ilirska Bistrica in nazaj (28. in 29. 10. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Prevalje - Pliberk in nazaj (11. - 15. in od 18. - 22. 11. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Divača - Koper in nazaj (11. 11. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Divača - Koper in nazaj (18. 11. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Ljubljana - Kranj (Jesenice) - Ljubljana (10. 11. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Bled jezero - Bohinjska Bistrica in nazaj (12. do 14. 11. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Štanjel - Sežana - Štanjel (15. ter 28. in 29. 11. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Nova Gorica - Prvačina in nazaj (16. in 17. 11. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Celje Zidani Most - Celje (17. 11. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Štanjel - Sežana - Štanjel (4. - 6. 11. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Podbrdo - Grahovo - Podbrdo (19.-22. ter 25.-26. 11. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Ormož - Murska Sobota - Ormož (4. 11. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Ljubljana - Jesenice - Ljubljana (10. in 24. 11. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Štanjel - Sežana - Štanjel (15. ter 28. in 29. 11. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Celje - Zidani Most - Celje (17. 11. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Jesenice - Bohinjska Bistrica (16. in 17. 11. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Divača - Koper in nazaj (25. 11. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Pivka - Ilirska Bistrica in nazaj (26. do 28. 11. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Podbrdo - Grahovo - Podbrdo (19.-22. ter 25.-26. 2019)