Vozni red po relacijah

Legenda

Velja od 15.12.2019. do 29.8.2020.

Ljubljana - Zidani Most

Zidani Most - Dobova

Ljubljana - Jesenice

Ljubljana - Novo mesto

Novo mesto - Metlika

Sevnica - Trebnje

Ljubljana - Pivka (Ilirska Bistrica) - Sežana

Ljubljana - Kamnik

Zidani Most - Maribor

Maribor - Prevalje

Maribor - Središče - Lendava

Ormož - Hodoš

Celje - Imeno/Rogatec

Celje - Velenje

Divača - Koper

Jesenice - Nova Gorica

Nova Gorica - Ajdovščina - Sežana

 

Nadomestni prevozi - vozni red avtobusa

Vozni red nadomestnih avtobusov: Laško - Zidani Most (15.12. 2019 - 29. 8. 2020)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Zidani Most - Laško (15. 12. 2019 - 29. 8. 2020) 

Vozni red nadomestnih avtobusov: Stranje - Imeno (13., 15. in 17. 1. 2020)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Rogatec - Stranje (14. in 16. 1. 2020)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Škofja Loka - Kranj (19. 11. 2020)