Vozni red po relacijah

Vozni redi po relacijah 2018/2019

Vozni redi po relacijah

Veljajo od 18.8.2019. do 14.12.2019.

Legenda

 

Ljubljana - Jesenice

Ljubljana - Pivka - Sežana

Ljubljana - Zidani Most

Ljubljana - Novo mesto

Ljubljana Kamnik Graben

Zidani Most - Dobova

Zidani Most - Maribor

Maribor - Prevalje

Maribor - Središče

Ormož - Hodoš

Celje - Imeno/Rogatec

Celje - Velenje

Novo mesto - Metlika

Divača - Koper

Jesenice - Nova Gorica

Nova Gorica - Sežana

Sevnica - Trebnje

 

Nadomestni prevozi - vozni red avtobusa

 

Vozni red nadomestnih avtobusov: Ljubljana - Jesenice - Ljubljana (25. 8. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Divača - Koper (26. 8. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Maribor - Špilje - Maribor (1., 8., 15. in 29. 9. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Podbrdo - Grahovo - Podbrdo (6. 9. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Maribor - Špilje - Maribor (7.-8. in 14.-15. 9. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Ljubljana - Rakovnik - Ljubljana (31. 8. do 1. 9. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Moškanjci - Ormož (9. 9. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Divača - Koper in nazaj (9. 9. 2019)