Vozni red po relacijah

Legenda

Velja od 15.12.2019. do 29.8.2020.

Ljubljana - Zidani Most

Zidani Most - Dobova

Ljubljana - Jesenice

Ljubljana - Novo mesto

Novo mesto - Metlika

Sevnica - Trebnje

Ljubljana - Pivka (Ilirska Bistrica) - Sežana

Ljubljana - Kamnik

Zidani Most - Maribor

Maribor - Prevalje

Maribor - Središče - Lendava

Ormož - Hodoš

Celje - Imeno/Rogatec

Celje - Velenje

Divača - Koper

Jesenice - Nova Gorica

Nova Gorica - Ajdovščina - Sežana

 

Nadomestni prevozi - vozni red avtobusa

Vozni red nadomestnih avtobusov: Laško - Zidani Most (15.12. 2019 - 29. 8. 2020)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Zidani Most - Laško (15. 12. 2019 - 29. 8. 2020) 

Vozni red nadomestnih avtobusov: Škofja Loka - Kranj (19. 11. 2020)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Anhovo - Nova Gorica - Anhovo (25. - 28. 2. 2020)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Maribor - Pragersko (1. 3. 2020.)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Prevalje - Pliberk (Blaiburg) (2.3 - 29. 3. 2020)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Nova Gorica - Prvačina (2.3. - 4.3. 2020.)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Prvačina - Sežana - Prvačina (5. 3. 2020) 

Vozni red nadomestnih avtobusov: Stranje - Imeno in nazaj (10. in 11. 3. 2020)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Maribor - Špilje - Maribor (7., 8., 14. in 15. 3. 2020)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Anhovo - Nova Gorica - Anhovo (9. - 11. 3. 2020)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Štanjel - Sežana - Štanjel (6. 3. 2020)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Divača - Koper in nazaj (9. 3. 2020)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Novo mesto Kandija - Uršna sela (6. 3. 2020) 

Vozni red nadomestnih avtobusov: Novo mesto Kandija - Uršna sela (7. 3. 2020)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Ljubljana - Jesenice - Ljubljana (15. 3. 2020)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Štanjel - Sežana in nazaj (16. - 20. 3. 2020)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Most na Soči - Anhovo in nazaj (12. - 13. 3. 20220)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Novo mesto Kandija - Uršna sela (8. 3. 2020)