Vozni red po relacijah

Vozni redi po relacijah 2018/2019

Vozni redi po relacijah

Veljajo od 18.8.2019. do 14.12.2019.

Legenda

 

Ljubljana - Jesenice

Ljubljana - Pivka - Sežana

Ljubljana - Zidani Most

Ljubljana - Novo mesto

Ljubljana Kamnik Graben

Zidani Most - Dobova

Zidani Most - Maribor

Maribor - Prevalje

Maribor - Središče

Ormož - Hodoš

Celje - Imeno/Rogatec

Celje - Velenje

Novo mesto - Metlika

Divača - Koper

Jesenice - Nova Gorica

Nova Gorica - Sežana

Sevnica - Trebnje

 

Nadomestni prevozi - vozni red avtobusa

Vozni red nadomestnih avtobusov: Dravograd - Pliberk - Dravograd (8., 10., 15., 17., 22., 24., 29., in 31 oktober)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Ilirska Bistrica -Pivka - Postojna in nazaj (7.-10. in 14.-18. oktober)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Trebnje - Sevnica (15. - 18. 10. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Most na Soči - Anhovo (15.10. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Pivka - Ilirska Bistrica in nazaj (7. - 11. 10. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Ljubljana - Reka in nazaj (7. - 11. 10. ter 16. - 18. in 21. - 25. 10. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Maribor - Špilje - Maribor ( 5.,6.,12.,13.,19.,20.,26. in 27.10. ter 9.,10.,16.,17.,23. in 24.11. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Divača - Koper (14. 10. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Ljubljana - Jesenice in nazaj (13. 10. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Trebnje - Radohova vas (18. 9. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Stranje - Imeno (22. - 24. 10. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Divača - Koper in nazaj (28. 10. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Anhovo - Nova Gorica in nazaj (28. - 30. 10. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Divača - Koper - Divača (21. 10. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Divača - Koper - Divača (1. 11. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Štanjel - Sežana - Štanjel (2. - 3. 11. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Štanjel - Sežana - Štanjel (4. - 6. 11. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Divača - Koper in nazaj (4. 11. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Ormož - Ljutomer - Ormož (4. 11. 201 )

Vozni red nadomestnih avtobusov: Murska Sobota - Lipovci - Murska Sobota (5. 11. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Stranje - Imeno (5. - 7. 11. 2019)