Vozni red po relacijah

Vozni redi po relacijah 2018/2019

Vozni redi po relacijah

Veljajo od 18.8.2019. do 14.12.2019.

Legenda

 

Ljubljana - Jesenice

Ljubljana - Pivka - Sežana

Ljubljana - Zidani Most

Ljubljana - Novo mesto

Ljubljana Kamnik Graben

Zidani Most - Dobova

Zidani Most - Maribor

Maribor - Prevalje

Maribor - Središče

Ormož - Hodoš

Celje - Imeno/Rogatec

Celje - Velenje

Novo mesto - Metlika

Divača - Koper

Jesenice - Nova Gorica

Nova Gorica - Sežana

Sevnica - Trebnje

 

Veljajo od 15.12.2019. do 29.8.2020.

Ljubljana - Zidani Most

Zidani Most - Dobova

Ljubljana - Jesenice

Ljubljana - Novo mesto

Novo mesto - Metlika

Sevnica - Trebnje

Ljubljana - Pivka (Ilirska Bistrica) - Sežana

Ljubljana - Kamnik

Zidani Most - Maribor

Maribor - Prevalje

Maribor - Središče - Lendava

Ormož - Hodoš

Celje - Imeno/Rogatec

Celje - Velenje

Divača - Koper

Jesenice - Nova Gorica

Nova Gorica - Ajdovščina - Sežana

 

Nadomestni prevozi - vozni red avtobusa

 

Vozni red nadomestnih avtobusov: Nova Gorica - Prvačina - Nova Gorica (3. - 5. 12. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Ljubljana - Kranj - Jesenice - Ljubljana (8. 12. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Divača - Koper in nazaj (9. 12. 2019) 

Vozni red nadomestnih avtobusov: (Višnja Gora) - Grosuplje - Škofljica (7. in 8. 12. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Pivka - Ilirska Bistrica in nazaj (4. 12. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Stranje - Imeno (4. - 6. 12. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Anhovo - Nova Gorica - Anhovo (11. 12. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Novo mesto - Uršna sela (14. in 15. 11. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Grosuplje - Škofljica (7. in 8. 12. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Novo mesto Kandija - Uršna sela in nazaj (21. 12. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Pivka - Ilirska Bistrica in nazaj (23., 24. in 27. 12. 2019)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Laško - Zidani Most (15.12. 2019 - 29. 8. 2020)

Vozni red nadomestnih avtobusov: Zidani Most - Laško (15. 12. 2019 - 29. 8. 2020)