Opčine (Villa Opicina)

Na relaciji do Opčin (Villa Opicina) in nazaj, je iz Ljubljane  vzpostavljenih več povezav, ki imajo tudi nadaljnje povezave s Puljem  in Koprom. 

Vozni red

Vozni red velja od 15. 12. 2019

Ljubljana-Villa Opicina/Opčine

   R1802* R1804  R1806* R1808 R1810**  R1812* 
 Ljubljana 4.32*  8.15 10.45* 14.35 16.17 19.52*
Villa Opicina/Opčine 6.33 10.11 12.40 16.37 18.16 21.50

opomba:*ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih. **ne vozi ob sobotah.


Villa Opicina/Opčine

  R1801   R1803** R1805 * R1807
 Villa Opicina/Opčine  7.00  10.30  13.29*  17.43
 Divača**    10.51    
 Divača    11.02    
 Ljubljana  8.57  12.39  15.28  19.42

 opomba:*ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih!

** prestop

 

                                                                                 Ljubljana - Villa Opicina/Opčine

                                                                                       cena vozovnic za 2. razred

Vrsta ponudbe   EUR
enosmerno potovanje  8,00
povratno potovanje 16,00
skupina (če potuje 10 oseb ali več), na osebo - povratno potovanje 11,90

Prevoz koles - število mest za prevoz koles je omejeno.

Prevoz spremljanih koles v okviru notranjega potniškega prometa je možen z vlaki 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805,

1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811,1812, 1813, 1814, 1824, 1825, 1896 in 1897 do/iz postaje Villa Opicina/Opčine.

Cena prevoza kolesa od postaj SŽ do postaje Villa Opicina/Opčine in nazaj je 3,40 EUR.