Poročilo o kakovosti in ISO standard

Poročilo o kakovosti

Slovenske železnice letno objavljamo poročilo o kakovosti, ki predstavlja nekaj osnovnih podatkov o kakovosti potniškega prometa. To poročilo se nanaša na Uredbo o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu ES 1371/2007.

Poročilo o doseganju kakovosti za leto 2018.

Certifikat ISO standard

ISO 9001:2015 (v formatu pdf).

ISO 14001:2015 (v formatu pdf).