04.01.2013

Pojasnilo ministrstva glede zvišanja cen subvencioniranih vozovnic

Z ministrstva za infrastrukturo in prostor so nam posredovali spodnje obvestilo glede zvišanja cen subvencioniranih vozovnic.


S septembrom 2012 za dijake in oktobrom 2012 za študente je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor uveljavilo subvencionirane mesečne vozovnice za javni prevoz po bistveno nižjih cenah in posledično olajšalo družinske proračune. V nekaterih primerih znaša letni prihranek tudi preko 1500 eurov na dijaka oz. študenta. Po subvencioniranem prevozu pa posega že preko 66.000 upravičencev.


Zaradi referenduma na ZIPRO, ki je bil decembra vložen s strani sindikatov, je bilo MzIP primorano dvigniti cene vozovnic za januar 2013, vendar pa so cene vseeno bistveno niżje, kot so bile v šolskem letu 2011/2012. Sistem financiranja po dvanajstinah nam namreč ne bi omogočal celotnega kritja subvencij glede na dejstvo, da so bile uvedene šele s septembrom oz. oktobrom letos. Poiskali pa smo vse notranje rezerve, zato je bila sprememba taka, da še vedno ni ogrozila izvajanja projekta, ki je javni prevoz preko privlačne cenovne politike približal mladi populaciji, saj so januarske cene prevoza še vedno privlačne, predvsem pa nižje kot so bile v šol.letu 2011/2012 .

Na MzIP smo z olajšanjem sprejeli umik sindikalne pobude za referendum na ZIPRO, saj bo s tem omogočeno, da bodo dijaki in študenti lahko ponovno deležni enake cene vozovnic za javni prevoz kot v obdobju od uveljavitve 1.9. lani dalje.

Ker pa je bila zahteva sindikatov za referendum umaknjena prepozno ( zaradi objave spremembe Pravilnika v Uradnem listu ), bodo dijaške in študentske vozovnice ponovno na voljo po starih cenah od 1.februarja 2013 dalje.
Kljub temu, da MzIP ni povzročilo tega zapleta, je utemeljeno pričakovanje dijakov in študentov, da so tudi v mesecu januarju deležni enakega pristopa glede cen, kot je to veljalo za obdobje med 1.9. in 31.12.2012. Iz tega razloga bomo na MzIP v okviru spremembe pravilnika, ki bo s 1.2.2013 vrnil nivo cen na stanje ob uveljavitvi novega sistema subvencioniranja 1.9.lani, predvideli tudi ustrezno kompenzacijo na račun višjih cen, ki bodo veljale v mesecu januarju.

Nazaj na vse novice