19.05.2017

Ob dnevu Alpske konvencije avtovlak dobil dodatni vagon

V Bohinjski Bistrici in Tolminu so danes v sklopu VIII. dneva Alpske konvencije predstavili usmeritve za zeleno gospodarstvo ter prikazali možne in zaželene sinergije s pristopi na področju trajnostne mobilnosti. Ob tem so tudi slovesno predali namenu "zeleni" prenovljeni vagon avtovlaka posvečen inženirju Maksu Klodiču, ki je sodeloval pri gradnji znamenitega, več kot šest kilometrov dolgega Bohinjskega predora.

Trajnostna mobilnost ustvarja razvojne prednosti
Trajnostna mobilnost je eden izmed ključnih gradnikov zelenega gospodarstva, saj potrebe po dostopnosti do storitev in funkcij za prebivalstvo in gospodarstvo naslavlja ob upoštevanju specifičnih okoljskih in prostorskih vidikov. V okviru spodbujanja »nizkoogljičnih« strategij za vse vrste območij Slovenija podpira aktivnosti, ki zmanjšujejo vplive osebnega prometa na kakovost zraka. S tem se izboljšuje kakovost bivanja ter ustvarja razvojne prednosti na vseh območjih, ki so sposobna povezati svoje razvojne izzive z okoljsko sprejemljivimi pristopi za uravnavanje naraščajočih potreb po mobilnosti.


Bohinjska proga je v zadnjem obdobju polna pozitivnih sprememb in izboljšav
V tesnem sodelovanju Slovenskih železnic in Operativne iniciative za Bohinjsko progo je v minulem letu prišlo do številnih izboljšav ponudbe potniškega prometa na Bohinjski progi. Po lanskoletni uspešni sezoni, ko smo z avtovlakom poskusno povezali Novo Gorico in Bohinj,  poskusno odpeljali 165 avtomobilov in jih v Novo Gorico prepeljali 70, z voznim redom 2017 ponudbo še  razširjamo. Tudi letos bo avtovlak Novo Gorico povezal s Posočjem, Baško grapo in Bohinjem.  Iz  Nove Gorice bo vlak odpeljal vsak dan, med  22. aprilom in 24. septembrom, ter se vsak večer tudi vračal v Novo Gorico.


Prenovljeni potniški vagon avtovlaka s stalno razstavo o Maksu Klodiču in Bohinjski progi
Z današnjim dnem je bil v garnituro avtovlaka dodan popolnoma prenovljen in posodobljen potniški 4-osni vagon »pullman«. Odet v privlačno zunanjo »obleko« bo potnike nagovarjal k  trajnostni mobilnosti in široki uporabi javnega prevoza v širšem prostoru Julijskih Alp. Vagon ima 36 sedežev, v njem pa je v treh oddelkih prostora za kar 30 koles. Kolesarski turizem v tem delu Slovenije že dolga leta privablja številne kolesarske navdušence iz domovine in tujine.


Slovesne predaje vagona so se udeležili številni gostje tudi vnukinji Maksa Klodiča
Vagon , ki nosi ime »Maks Klodič - ustvarjalec novih poti«, je posvečen slovenskemu inženirju Maksu Klodiču - vitezu Sabladoskemu. V sodelovanju z Gorenjskim muzejem iz Kranja je v notranjosti vagona postavljena edinstvena stalna potujoča razstava, ki je posvečena  omenjenemu slovenskemu gradbenemu inženirju, ki je sodeloval pri gradnji Bohinjskega predora. Na železniški postaji Bohinjska Bistrica so na današnji slovesni predaji in krstu vagona sodelovali predstavniki Slovenskih železnic, države, lokalnih skupnosti  ter vnukinji že omenjenega Maksa Klodiča.