23.10.2015

Med postajama Maribor (Slovenija) in Špilje -Spielfeld - Strass (Avstrija) je tudi danes občasno prekinjen ves železniški potniški promet.

Obvestilo 23. oktober ob 10.00

Med postajama Maribor (Slovenija) in Špilje -Spielfeld - Strass (Avstrija) je tudi danes občasno prekinjen ves železniški potniški promet.

Še vedno je prekinjen  železniški potniški promet med Slovenijo in Hrvaško, kjer je organiziran nadomestni avtobusni prevoz (Brežice - Zagreb - Brežice) za potnike v mednarodnem prometu.  

Vlada Republike Slovenije je v zvezi z aktualnimi imigrantskimi razmerami ugotovila, da so nastopile posebne razmere na področju izvajanja železniškega prometa. Zato je tudi določila seznam prednostnih prevoznih storitev v železniškem prometu. Ministra za infrastrukturo je pooblastila, da na pobudo pristojnega ministra za notranje zadeve, določi potniške vlake, ki morajo voziti. Po potrebi lahko omeji tudi mednarodni in notranji železniški promet. Na Slovenskih železnicah si bomo prizadevali, da bo železniški promet potekal čim bolj nemoteno, v zadovoljstvo vseh naših uporabnikov. Vsi naši ukrepi pri vodenju železniškega prometa so usklajeni z navodili državnih organov.  

Sklep vlade z dne 22. 10. 2015 (v angleščini)

Sklep vlade z dne 22. 10. 2015 - priloga (v angleščini)

Vsem potnikom se opravičujemo in zahvaljujemo za razumevanje. Aktualno stanje lahko spremljate na spletni strani Slovenskih železnic. Za potniške informacije je na voljo tudi tel. št. 01 29 13 332.