11.07.2014

Fersped s certifikatom FSC

Družba Fersped d.d. je 7. julija pridobila certifikat FSC. To pomeni, da so pripravili in uspešno uvedli sistem nadzora na področju trgovine z lesnimi sekanci, drvi in hlodovino.

FSC (Forest Stewardship Council) je neodvisna, nevladna, neprofitna organizacija, ki podpira okoljsko primerno, socialno koristno in gospodarsko izvedljivo gospodarjenje s svetovnimi gozdovi. Vizija FSC je gospodarjenje s svetovnimi gozdovi ob upoštevanju vseh vrst potreb sedanjih generacij, a brez ogrožanja prihodnjih generacij. Organizacijo FSC podpirajo okoljevarstvene organizacije, kot sta WWF in Greenpeace, in številne druge nevladne organizacije.

Fersped je certifikat pridobil kot trgovec. Z njim zagotavlja informacijsko sledljivost poti blaga od kupca do končnega uporabnika. Fersped blago kupuje pri preverjenih, certificiranih proizvajalcih oziroma prodajalcih. Materiali z oznako FSC 100% izhajajo iz FSC certificiranih gozdov in skozi prodajno verigo niso bili mešani z drugimi materiali. Pridobljeni certifikat velja tudi za končne proizvode z oznako FSC Mix, kar pomeni, da gre za mešanico FSC vhodnih materialov.

S pridobljenim certifikatom Fersped prispeva k zaščiti gozdov, večji okoljski ozaveščenosti podjetij in kupcev in povečuje dostopnost do novih trgov. Certifikat FSC pa pomeni tudi novo dodano vrednost in večji ugled ter mednarodno prepoznavnost podjetja.

Nazaj na vse novice