Rude, jeklo, premog

Z več milijonov ton prepeljanega tovora je to količinsko najpomembnejši del naših prevozov. Pri prevozih rud, premoga, jekla in železa gre za masovne transporte, pri katerih glede na potrebe strank usklajujemo termine prevozov in za vsakega uporabnika iščemo optimalno individualno logistično rešitev.

Slovenske železnice v prevozih rude, jekla in premoga ponujamo:

  • "Just in time" dostavo rud in premoga v kompletnih vlakih in posameznih vagonih,
  • transport raznovrstnih izdelkov iz železa in jekla ter barvnih kovin,
  • prevoz odpadnega železa iz zbirnih centrov do predelovalcev.

Prizadevamo si upoštevati želje strank in jih zanesljivo izpolniti, zato za tovrstne transporte nenehno razvijamo nove logistične rešitve.

Premog in rude

Ker železarska industrija in termoelektrarne potrebujejo veliko obeh surovin ob natančno določenih časih, je za nemoten potek proizvodnje pomembna predvsem časovna usklajenost transportov. Večino premoga in rude prepeljemo s kompletnimi vlaki. Velike količine tovora zahtevajo natančno načrtovanje dobave surovin in sodelovanje z uporabniki. Pravočasna in zanesljiva oskrba s surovinami je ključen dejavnik pri zmanjševanju potrebnih zalog in s tem stroškov proizvodnje. Tako kot natančnost transportov je pomembna tudi njihova prilagodljivost in reagiranje na spremembe na trgu.

Železo in jeklo

Staro železo je iskana odpadna surovina, ki jo iz odpadov, na katerih se organizirano zbira, po železnici dostavimo predelovalcu naravnost na industrijski tir. Za prevoz izdelkov iz železa in jekla zaradi raznovrstnosti in zahtevnosti transportov potrebujemo veliko pripomočkov in posebno opremo. Proizvodi so lahko zelo težki (»coilsi«), dolgi (cevi, palice), obsežni (cisterne in podobno). Zato prevoz tovora poteka z različnimi posebej prilagojenimi vagoni in z individualno prilagojenimi logističnimi rešitvami. Trg barvnih kovin je sicer majhen, a posebej zahteven in močno razvijajoč se trg, zato mu namenjamo posebno in skrbno obravnavo.

Ponudba vagonov

Za prevoz teh vrst blaga so najprimernejši vagoni serij:
F, T, E, K, R, U