Javni razpisi in objave

Slovenske železnice na tej strani objavljamo razpise in javne objave za prodajo nepremičnega premoženja, oddajo nepremičnega premoženja v najem, dajanje v zakup ali v uporabo, objavljamo namere za ustanovitev služnosti ali za ustanovitev stavbne pravice in podobno.

 

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin (Lokacija: Ob zeleni jami 2, Ljubljana)

Razpisna dokumentacija 

PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO PONUDB

Grafike parcel Fotografije 24.09.2021 09.11.2021