Javni razpisi in objave

Slovenske železnice na tej strani objavljamo razpise in javne objave za prodajo nepremičnega premoženja, oddajo nepremičnega premoženja v najem, dajanje v zakup ali v uporabo, objavljamo namere za ustanovitev služnosti ali za ustanovitev stavbne pravice in podobno.

 

Javno zbiranje ponudb za prodajo  nepremičnin razpisna dokumentacija grafični material  slikovni material JZP  03.09.2021  05.10.2021