Javni razpisi in objave

Slovenske železnice na tej strani objavljamo razpise in javne objave za prodajo nepremičnega premoženja, oddajo nepremičnega premoženja v najem, dajanje v zakup ali v uporabo, objavljamo namere za ustanovitev služnosti ali za ustanovitev stavbne pravice in podobno.

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin na Hrvaškem v lasti SŽ, d.o.o. ter SŽ–VIT, d.o.o.

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti družbe Fersped