Služba za upravljanje z nepremičninami

Oddajamo, vzdržujemo in gospodarimo z več vrstami nepremičnin. Velika večina nepremičnin je na postajnih območjih, druge pa na širšem železniškem območju.  

Oddajamo:

poslovne prostore za:

 • gostinsko dejavnost,
 • trgovinsko dejavnost,
 • turistično dejavnost,
 • pisarniško-storitveno dejavnost,
 • proizvodno dejavnost.
      

skladiščne prostore:

 • pokrita skladišča,
 • nepokrita skladišča.

zemljišča:

 • ležninski prostori,
 • parkirišča.

ter tržimo:

oglasne površine:

 • v osvetljenih vitrinah v podhodu železniške postaje Ljubljana,
 • na železniških nadvozih v večjih slovenskih mestih,
 • v postajnih poslopjih,
 • na drugih objektih.