Postaje

Objava namere: Oddaja para optičnih vlaken na relaciji ŽP Koper (potniška), Kolodvorska 11 – ŽP Hrastovlje, Dol pri Hrastovlju b.š., za zagotovitev širokopasovne povezave prebivalcem vasi Hrastovlje in Dol pri Hrastovlju

Ponudbeni predračun

Namera o sklenitvi ponudbe

Gornja Radgona

#

Bolj podrobno

Hudajužna

#

Bolj podrobno

Jesenice

#

Bolj podrobno

Otiški vrh

#

Bolj podrobno