Služba za upravljanje z nepremičninami

Osvetljene vitrine

#

Bolj podrobno

Skladišča

#

Oddajamo pokrite in nepokrite skladiščne prostore na več lokacijah po Sloveniji.

Bolj podrobno

Postaje

#

Objava namere: Oddaja para optičnih vlaken na relaciji ŽP Koper (potniška), Kolodvorska 11 – ŽP Hrastovlje, Dol pri Hrastovlju b.š., za zagotovitev širokopasovne povezave prebivalcem vasi Hrastovlje in Dol pri Hrastovlju

Ponudbeni predračun

Namera o sklenitvi ponudbe

Bolj podrobno

Poslovni prostori

#

Bolj podrobno