Koridor X PLUS

Zaradi velike sive lise v karti evropskih tovornih koridorjev, ki je nastala predvsem zaradi nemirnega območja in vojn na ozemlju bivše Jugoslavije, se je pojavila iniciativa in želja po novem koridorju, ki bi omogočal oživeti prometne tokove na tem delu. Ideja je, da se poveže južni del Nemčije, preko Avstrije, Slovenije, Hrvaške, Srbije in Bolgarije pa vse do Turčije. Prve zagonske aktivnosti upravljavcev že potekajo, pismo o nameri je v večini teh držav že podpisano. Po dokončni politični odločitvi bo narejena vloga na EK za vzpostavitev novega evropskega koridorja.

Infrastrukturni železniški upravljavci iz Avstrije, Slovenije, Hrvaške, Srbije in Bolgarije so ustanovili združenje Korridor X PLUS za ponovno podporo in uveljavitev te pomembne prometne osi. Po mnenju Ministrstva za Infrastrukturo RS je omenjena povezava izrednega pomena za razvoj prometa in logistike v Republiki Sloveniji.

Vizija in cilji združenja so povečati privlačnosti, konkurenčnosti in kvalitete storitev ter zagotovitev trdnega okvira delovanja te za Evropo pomembne železniške magistrale vse do azijskega kontinenta in priprava tehtnih argumentov za ustanovitev evropskega železniškega koridorja za konkurenčen tovorni promet. Cilj je izboljšati sodelovanje med upravljavci infrastrukture in prevozniki na koridorju, optimizirati postopke na mejah, nadgraditi izpeljane tržne projekte ter si medsebojno izmenjavati informacije in podatke (ključni kazalniki uspešnosti).