Koridor konkurenčnega tovornega prometa 6 - Mediteranski koridor

Tovorni koridor RFC 6 oziroma Mediteranski koridor je nadaljevanje aktivnosti projekta ERTMS na koridorju D, ki se je skladno z Uredbo (EU) št. 913/2010 podaljšal v Španiji od Valencie do Almeire in od Barcelone do Madrida ter na Madžarskem od Budimpešte do Zahonyja (madžarsko-ukrajinske meje). Skladno z Uredbo (EU) št. 1316/2013 pa se je pridružila povezava Ljubljana-Zagreb in Reka-Budimpešta.

Izhodiščni tovorni koridor poteka na relaciji Almeria-Valencia/Madrid-Zaragoza/Barcelona-Marseille-Lyon-Torino-Milano-Verona-Padova/Benetke-Trst/Koper-Ljubljana-Budimpešta-Zahony.

Več na povezavi: https://www.rfc-editor.org/info/rfc6