Koridor RFC 11

Koridor RFC 11 oz. Jantarni koridor je poleg RFC 10 najmlajši od 11-ih delujočih mednarodnih tovornih koridorjev v Evropi. Njihov namen je zagotavljanje kakovostne železniške infrastrukture, optimizacija omrežja in harmonizacija procesov za potrebe konkurenčnega in zanesljivega železniškega tovornega prometa.

Jantarni koridor je v skladu z uredbo  (EU) 913/2010 pričel z operativnim delovanjem 31. januarja 2019, otvoritveni dogodek pa je potekal 11. septembra 2019 v Kopru.

Trasa poteka na relaciji Koper – Ljubljana - / Zalaszentiván – Sopron/Csorna - / (Madžarsko – Srbska meja) – Kelebia – Budapest - / - Komárom – Leopoldov / Rajka – Bratislava – Žilina – Katowice / Kraków – Warszava / Łuków – Terespol – (Poljsko – Beloruska meja).

Sedež koridorja je v madžarskem Sopronu.

SŽ-Infrastruktura, d. o. o. skupaj z ostalimi upravljavci železniške infrastrukture (PKP PLK, Gysev, MÁV, VPE, ŽSR) aktivno sodeluje v vseh aktivnostih in delovnih skupinah Jantarnega koridorja.

Upravni odbor koridorja je za zagotovitev njegovega sofinanciranja  z evropskimi sredstvi septembra 2017 izvedel uspešno prijavo na razpis finančnega Inštrumenta za povezovanje Evrope-PSA. V začetku leta 2018 so bila za obdobje treh let odobrena sredstva v znesku 1.090.909 EUR. V pripravi je nov razpis za podelitev nepovratnih sredstev za obdobje 2021-2027, zaradi česar se na vseh koridorih v okviru RFC Network vključno z RFC11, intenzivno usklajujejo aktivnosti  za predstavitev potencialih projektov. Končna odločitev o tem, pri katerih projektih bo sodeloval Jantarni tovorni koridor še ni sprejeta, zagotovo pa bo pri projektu Improving Links to Euro-Asian rail landbridges (ILEA).

Več na povezavi: Amber Rail Freight Corridor (rfc-amber.eu)

 

 

Zemljevid: jpg ali pdf.