Koridor RFC 10

Koridor 10 z imenom Železniški tovorni koridor Alpe-Zahodni Balkan /Alpine-Western Balkan Rail Freight Corridor je najmlajši od 11 delujočih železniških koridorjev v Evropi.

Z operativnim delovanjem je pričel 13. januarja 2020, ko je bila objavljena prva ponudba voznih poti.

Koridor poteka preko držav Avstrija, Slovenija, Hrvaška, Srbija in Bolgarija do meje s Turčijo. 

Iz Avstrije do Slovenije potekata dve liniji na relaciji Salzburg – Beljak – Jesenice - Ljubljana –  Zidani most in Wels – Linz – Gradec –Maribor – Celje  - Zidani most . Od Zidanega mostu dalje se oba kraka združita v nadaljevanje relacije na liniji Zagreb – Vinkovci - Šid - Beograd – Niš – Dimitrovgrad - Sofija – Svilengrad.

Koridor poteka tako po zgodovinsko najkrajši povezavi Turčije in Zahodne Evrope in se v Svilengradu na meji s Turčijo  poveže z novim južnim krakom  Evro – Azijske železniške povezave. 

Železniški predor (Marmaray tunnel) pod Bosporjem sedaj omogoča neposredno železniško povezavo do Turčije in dalje preko Gruzije , Azerbajdžana in  Kazahstana do Kitajske.

Več na povezavi : https://www.rfc-awb.eu/