Mednarodni prometni koridorji na omrežju SŽ

Eden izmed temeljnih ciljev evropske prometne politike je preusmeritev blagovnih tokov iz cestnega na železniško omrežje. Zagotovitev tega cilja dosegamo s krepitvijo sodelovanja med upravljavci infrastrukture na področju dodeljevanja mednarodnih vlakovnih poti za tovorne vlake in z zanesljivo ter optimalno uporabo železniške infrastrukture.

Vzpostavitev evropskega železniškega omrežja za konkurenčen tovorni promet je cilj, ki je določen v Uredbi (EU) št. 913/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010. Uredba ureja pravila za ustanovitev in organizacijo mednarodnih tovornih koridorjev konkurenčnega tovornega prometa. Vzpostavlja pravila za izbiro, organizacijo, upravljanje in okvir za načrtovanje naložb v tovorne koridorje. V prilogi Uredbe je navedeno devet izhodiščnih tovornih koridorjev, ki so opredeljeni z datumi njihove operativne vzpostavitve.

Slovenske železnice, d.o.o. so v okviru Uredbe (EU) št. 913/2010 vključene v potek dveh izhodiščnih mednarodnih železniških tovornih koridorjev:

  • tovorni koridor 5 (RFC 5) ali Baltsko-jadranski koridor: Gdynia-Katowice-Ostrava/Žilina-Bratislava/Dunaj/Celovec-Videm-Benetke/Trst/Bologna/Ravena/Gradec-Maribor-Ljubljana-Koper/Trst;
  • tovorni koridor 6 (RFC 6) ali Mediteranski koridor: Almería-Valencia/Madrid-Zaragoza/Barcelona-Marseille-Lyon-Torino-Milano-Verona-Padova/Benetke-Trst/Koper-Ljubljana-Budimpešta-Zahony (madžarsko-ukrajinska meja)