Pogodbe o opravljanju obvezne javne gospodarske službe

Skladno z 11. odstavkom 11. c člena  Zakona o železniškem prometu (ZZelP-UPB8)(Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo in 30/18) mora upravljavec javne železniške infrastrukture  na svoji spletni strani objaviti pogodbo o opravljanju obvezne gospodarske javne službe.

2021-2030 

Osnutek pogodbe med Vlado Republike Slovenije in SŽ-Infrastruktura o opravljanju storitev upravljavca JŽI (2021 - 2030).

Pogodba o opravljanju storitev upravljavca JŽI za obdobje 2021 - 2030

Aneks št. 1 k Pogodbi o opravljanju storitev upravljavca JŽI za obdobje 2021-2030

2016-2020 

Osnutek pogodbe med Vlado Republike Slovenije in SŽ-Infrastruktura o opravljanju storitev upravljavca JŽI (2016 - 2020).

Pogodba o opravljanju storitev upravljavca JŽI za obdobje 2016-2020

Aneks št. 1 k Pogodbi o opravljanju storitev upravljavca JŽI za obdobje 2016-2020

Aneks št. 2 k Pogodbi o opravljanju storitev upravljavca JŽI za obdobje 2016-2020

Aneks št. 3 k Pogodbi o opravljanju storitev upravljavca JŽI za obdobje 2016-2020

Aneks št. 4 k Pogodbi o opravljanju storitev upravljavca JŽI za obdobje 2016-2020

Aneks št. 5 k Pogodbi o opravljanju storitev upravljavca JŽI za obdobje 2016-2020

Aneks št. 6 k Pogodbi o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture za obdobje 2016-2020

Aneks št. 7 k Pogodbi o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture za obdobje 2016-2020

Aneks št 8, k Pogodbi o upravljanju storitev upravljavca JŽI za obdobje 2016-2020

 

Pogodba je sestavljena na podlagi 11., 11.a in 11.b člena ter ob upoštevanju 11.c člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZZelP) in tretjega odstavka 2. člena Uredbe o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja javne železniške infrastrukture in vodenja železniškega prometa (Uradni list RS, št. 115/07).